Skok z Salonu
Sztuka to fizyka bez matematyki
1 obserwujący
61 notek
46k odsłon
193 odsłony

Nowość - na progu hydroelektronowego przełomu - ścieżka do patentu?

Wykop Skomentuj2

Ogień i woda.

Przesłanka: Anoda wspomaga ruch nośników ładunku elektrycznego, ale nie czyni elektrolizy.

We wszystkich przypadkach rozważań w internecie o idei hydroelektronowej dochodziło tylko do tego momentu, że powstaną jony HO-. W notce "Brakujące uzupełnienie zewnętrznego efektu fotoelektrycznego" jest nowość, przesłanka, wskazówka, że być może na katodzie będzie się wydzielał wodór (H2), oraz, że prawdopodobnie można by tak ułożyć uwarunkowania elektryczne w układzie, że anoda będzie przyciągała nośniki ładunku elektrycznego, ale nie czyniła elektrolizy. Niech zatem tak będzie.
image

Jak w "zbiorniku hydroelektronowym" z jonów OH- otrzymać tlen (atomowy, cząsteczkowy) bez odbierania im elektronów na zewnątrz układu, poza zbiornik?

image

Wybór ścieżki:
Wiązania w molekułach i jonach mają wymiar energetyczny. Zatem na jon HO- musiałaby być wprowadzona ingerencja energetyczna o wartości większej, niż wiązanie wodoru z tlenem w jonie OH-. Jaka to mogłaby być metoda ingerencji? W idei modelu może się gromadzić w zbiorniku wodór i tlen. Co do idei, poglądowo poznajemy, skutki kontaktu określonej ilości wodoru i tlenu pod wpływem bodźca energetycznego. Czynniki sprzyjające do zamiany wodoru i tlenu w cząsteczki wody:


W rozważanym układzie taki efekt zachodziły w stosownie szczelnym zbiorniku. Co jednak podnosi badania o kolejne koszty eksperymentu dla potencjalnie zainteresowanego inwestora wysokiego ryzyka w jeszcze nieznane dla przydatności biznesowej.

Marketing:
Wprowadzone do układu fotoelektrony to elektryczne nanosłoniki w składzie porcelany cząsteczek wody rozdzielające je na wodór i tlen (elektryczna mieszanina piorunująca).

*

Różnica między energią i mocą energetyczną.

Dysocjacja termiczna wody staje się znacząca dopiero w temperaturze kilku tysięcy stopni Celsjusza:

H2O ⇌ H2 + ½O2    ΔE 285,8 kJ/mol

W tym ułożeniu użycie określenia "dysocjacja termiczna" nie odnosiłoby się do cząsteczki wody, tylko do jonu HO- . Zatem można by sobie domniemać, że energia metody ingerencji w jon HO-, to być może byłaby o wartości połowy energii dysocjacji termicznej wody, czyli ΔE 142,9 kJ/mol? To symetryczne ujęcie, z uwagi na dwa atomy wodoru, nie jest ścisłe z uwagi na to, że HO jest z minusem, HO-, a to nie jest to samo, co symbolicznie rozpisując, odwracając notację -OH, i HOH. I być może  z uwagi na ten elektron przy HO-, energia ingerencji byłaby mniejsza, niż 142,9 kJ/mol?

Wprowadzone z zewnątrz do zbiornika elektrony nienależące do cząsteczek wody (np. fotoelektrony), to jakoby wprowadzenie do układu części energii, która zawsze pozostaje, niezależnie od przemian, dopóki wprowadzone elektrony są w zbiorniku, i/lub, związane z strukturą molekularną - atomową, cząsteczkową, jonową. Wychodzi zagadnienie mocy, czyli dłuższe w czasie wprowadzanie mniejszych porcji energii i krótsze w czasie jej odzyskanie w większej ilości (porcji), choć pomniejszonej o straty energii.

Przy jakiej metodzie ingerencji energetycznej w jony HO-, czyli wprowadzenie nadmiaru energii dla jonu HO-, natura tych jonów wprowadzi stan minimalizacji energii poprzez pozbycie się wodoru i uwolnienie tlenu, jednocześnie zachowując wprowadzony nadmiarowy ładunek elektryczny w formie swobodnej lub związanej molekularnie? Ideogram:

2HO- -> H2 + O2 + 2e-

Kuchenka mikrofalowa - czy wykorzystanie mikrofal mogłoby czynić ingerencję w HO-, umożliwiającą uzyskanie tlenu? Anoda ma potencjał poniżej wartości czyniącej elektrolizę. Może to byłaby wskazówka dla możliwości ingerencji energetycznej metodą elektromagnetyczną?

1 eV = 1,6 * 10-19 J.

Związek elektronu (-, minus) z HO- ma zapewne wymiar energetyczny.

Zatem w tym ułożeniu byłyby istotne dwie wartości energii metody ingerencji w H-O-, dotyczące:
- wiązania H z O, czyli H-O; EH-O
- "złączenia" elektrostatycznego elektronu (-) z tlenem, czyli O-, EO-

1 mol HO- => 6,02 * 1023 jonów HO-

142,9 kJ/mol HO- = 142900 J / 6,02 * 1023 HO-  = 23737 * 10-23 J/HO- =~ 2 * 10-19 J/HO- = 1,25 eV/HO-


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie