Szkic idei
Szkic idei
mannet mannet
84
BLOG

Głębokie zanurzenie do wirtualnego dna w idei "deep state" natury

mannet mannet Technologie Obserwuj notkę 0

Technologie, Nauka

Peryskop idei "deep state" natury

Start-up: "inżynieria hydroelektryczny":
Jak myśleć w idei materialnymi elektronami swobodnymi i cząsteczkami wody?
Rzecz: przedmiot materialny, elektron cząstka materii, H2O cząsteczka materii.
Jak obliczyć ile elektronów swobodnych można zgromadzić w zbiorniku z wodą?
Wirtualna konfrontacja idei hydroelektronowej w naturze ułożeń niemożliwych.

*

W tym ułożenia na początku były idee "Leukipposa z Miletu (V wiek p.n.e) i Demokryta z Abdery (ur. w 460 r. p.n.e):
- Cała przyroda składa się z drobnych, niepodzielnych cząstek nazywanych atomami
- Jedyne cechy, jakie odróżniają jedne atomy od drugich, to kształt, położenie i porządek
- Atomy znajdują się w ciągłym i odwiecznym ruchu i jest to jedyna przemiana, jakiej podlegają
- Atomy poruszają się w próżni. Jej istnienie jest konieczne, by atomy miały miejsce do poruszania się" (Ułożenie z notki barbie - "Nauka "Fizów" i "Humów"" - link).

*

Z czasem z idei atomów powstały cząsteczki. I ujawnił się elektron (link). Niels Bohr ułożył model atomu z elektronami (link). 

"Woda w czasach greckich filozofów była traktowana jako niepodzielna cząstka. Stanowiła jeden z czterech pierwiastków, które tworzyły otaczający nas świat.", link - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Od czasu starożytnych filozofów przyrody w naturze wody nic się nie zmieniło. Dziś zobaczymy to samo co tysiące lat temu, ale już w przyrodzie naukowo ułożone:

image

Coś sprawia, że woda znika z naczynia, choć nie wyciekła z niego ani nikt jej nie pobrał. Coś sprawia, że pojawiają się chmury. Coś sprawia, że woda "spada z nieba". Coś sprawia, że płyną rzeki. Coś sprawia, że powstaje śnieg i lód. Coś sprawia błyskawice, pioruny w chmurach oraz pomiędzy nimi i ziemią (morzem również).

To idea siły, elektrostatyczna i magnetyczna, oddziaływania elektromagnetyczne, grawitacja (ciążenie powszechne), oraz formy energii i sposoby jej zmiany praca i ciepło. Opis natury ruchu wody ułożony: cząsteczki wody w trzech stanach kupienia stałym, ciekłym i gazowym.

*

Sztuka idei ulokowania w zbiorniku cząsteczek wody i elektronów swobodnych (ozn. niebieską gwiazdką):

image

Atomy wodoru i tlenu oraz cząsteczka wody to struktury przestrzenne ułożone z ładunków elektrycznych kwarków i elektronów. W głębszym spojrzeniu ułożenia bardziej rozmyte, plamy, pola i punkty nośników ładunku elektrycznego.

To jeszcze dodanie idei złożenia rzeczywistych (z masą) i wirtualnych (bez masy) elektronów i pozytonów.

image

Proton (link), neutron (link)

*

Zatem w tej idei skala stężenia zewnętrznych elektronów swobodnych w wodzie (nie należących do cząsteczek wody) to być może profuturo peryskop do "wirtualnego dna cząsteczek wody", do pierwotnych ułożeń rządzących jej naturą?

ps.
Peryskop to przyrząd optyczny służący do obserwacji przedmiotów znajdujących się poza polem widzenia obserwatora lub zakrytych przeszkodami (link).


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie