To i owo
Przez poznanie do poznania...
22 obserwujących
675 notek
304k odsłony
382 odsłony

MMT - nowoczesna teoria monetarna

Wykop Skomentuj4

MMT - nowoczesna teoria monetarna

Modern Monetary Theory to stosunkowo nowa idea. Na dobre nie zaistniała jeszcze szerzej jako nurt ekonomiczny.

Cechą charakterystyczną MMT i tym, co odróżnia go od bardziej ugruntowanych teorii, głównego nurtu ekonomicznych jest naleganie, aby rząd zwiększał zadłużenie tylko denominowane we własnej walucie. Co zwalnia z górnej granicy pożyczki pieniężnej państwa.

Innymi słowy, dług publiczny nie ma znaczenia a bank centralny danego kraju może zawsze uniknąć niewypłacalności, drukując więcej pieniędzy. Takie drukowanie, argumentują zwolennicy MMT, może trwać bez żadnych konsekwencji inflacyjnych.

Dlatego wzywają ekonomistów, aby pozbyli się przesądnego strachu przed zadłużeniem, a decydenci polityczni uwolnili pełną moc nieograniczonych, wolnych od ryzyka wydatków rządowych.

Nie powinno dziwić, że najmocniejsze poparcia dla MMT w Stanach Zjednoczonych pochodzi od progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. W końcu, jeśli miary długu publicznego nie oznaczają niczego poza przyszłymi celami w zakresie produkcji waluty dla Skarbu USA, to nie ma rzeczywistego ograniczenia kwoty, jaką rząd może wydać na masowe programy, takie jak powszechne bezpłatne uczelnie, Zielony Nowy Ład, powszechny dochód podstawowy lub powszechna gwarancja miejsc pracy.

Co więcej, w tym momencie głębokiej niepewności gospodarczej, kiedy decydenci zwracają się ku wydatkom deficytowym w nadziei na zapobieżenie całkowitemu krachowi finansowemu, pozorny czek in blanco oferowany przez zwolenników MMT przyciąga spanikowanych ekonomistów i ustawodawców.

Jednak nagła potrzeba wydatków deficytowych w następstwie globalnej pandemii nie powinna być wykorzystywana jako wymówka do przyjęcia MMT.

Chociaż może to być wygodne?

Ale główne twierdzenia MMT dotyczące nieszkodliwości deficytu, długu i masowej produkcji waluty są nie tylko całkowicie fałszywe, ale są również głęboko niebezpieczne. Rozważania teoretyczne i przykłady historyczne nie tylko silnie podważają główne założenia MMT, ale służą również jako krytyczne przypomnienie decydentom szczególnie w chwili, gdy wydatki deficytowe mogą być naprawdę konieczne, o tym, co się dzieje, gdy rządy przez długi czas nie radzą sobie z odpowiedzialnymi środkami równoważenia ich książeczek czekowych przez cały cykl koniunkturalny.

MMT wywodzi się z heterodoksyjnej teorii znanej jako „chartalizm”, która pojawiła się na początku XX wieku jako obalenie dominującej teorii pieniądza głównego nurtu. Według tego ostatniego, pieniądz rozwinął się spontanicznie jako środek wymiany, ponieważ angażowanie się w transakcje za pośrednictwem waluty jest bardziej efektywne niż barter. Niemiecki ekonomista Georg Friedrich Knapp zakwestionował tę teorię w swojej książce z 1905 roku -”The State Theory of Money”, argumentując, że pieniądze powstały w wyniku prób kierowania działalnością gospodarczą przez państwa.

Dana waluta uzyskuje zatem wartość nie na podstawie jej statusu jako towaru, przedmiotu o wartości wewnętrznej lub wymiennej ale dlatego, że podatki pobierane przez państwo są płacone w walucie, którą państwo emituje.

Kartalistyczna teoria Knappa dotycząca pieniądza jako „istoty prawa” została powtórzona w Traktacie o pieniądzu Johna Maynarda Keynesa, w którym Keynes twierdził, że pieniądz jest „w szczególny sposób wytworem państwa”.

Pojawiła się ponownie w artykule brytyjskiego ekonomisty Abby Lernera, urodzonego w Rosji w „Pieniądze jako istota państwa”.

Lerner skorzystał również z teorii wykresalistycznej, aby rozwinąć koncepcję „finansów funkcjonalnych”, która sugeruje, że skoro państwa mogą spłacać swoje długi drukując pieniądze, państwa posiadające waluty fiducjarne nie napotykają żadnych ograniczeń dotyczących zadłużenia, gdy zaciągają pożyczki we własnej walucie. Jedynym ograniczeniem, jakie napotykają, jest zatem inflacja, która, jak argumentował, nie jest wynikiem polityki pieniężnej, ale zbyt dużych wydatków rządowych.

 Uważał też, że inflację można kontrolować za pomocą wyższych podatków, co zmniejszyłoby ilość pieniądza w gospodarce.

W ostatnich latach kilku teoretyków ekonomii, którzy wcześniej określali siebie jako „postkeynesistyczni” w duchu Lernera, wskrzesiło chartalizm jako wyjaśnienie kreacji pieniądza.

 William Mitchell, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Newcastle, był pierwszym, który ukuł określenie „nowoczesna teoria monetarna” w odniesieniu do tej wyłaniającej się szkoły myślenia. MMT opiera się na usunięciu ograniczeń zadłużenia w finansowaniu funkcjonalnym w zakresie pożyczek rządowych. Jednak odbiega to od teorii Lernera przynajmniej w jeden istotny sposób, teoretycy MMT odrzucają znaczenie polityki pieniężnej dla inflacji.

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka