To i owo
Przez poznanie do poznania...
46 obserwujących
1289 notek
871k odsłon
  7857   5

UE wprowadza największy na świecie system podatku węglowego

UE wprowadza największy na świecie system podatku węglowego

Media donoszą, że we wtorek rano posłowie osiągnęli wstępne porozumienie z Radą w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu dostosowania emisji dwutlenku węgla na granicy w celu zwalczania zmian klimatu i zapobiegania ucieczce emisji.


imageNa naszych oczach rodzi się kolejna tragedia europejska?
Zgodnie z osiągniętym porozumieniem utworzony zostanie unijny mechanizm dostosowania emisji dwutlenku węgla na granicy (CBAM) w celu wyrównania ceny dwutlenku węgla płaconej za produkty UE działające w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i ceny za towary importowane. Zostanie to osiągnięte poprzez zobowiązanie firm importujących do UE do zakupu tzw. certyfikatów CBAM do zapłaty różnicy między ceną emisji dwutlenku węgla płaconą w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji dwutlenku węgla w EU ETS.
Ustawa zachęci kraje spoza UE do zwiększenia swoich ambicji klimatycznych i zagwarantuje, że unijne i globalne wysiłki w dziedzinie klimatu nie zostaną osłabione przez przenoszenie produkcji z UE do krajów o mniej ambitnej polityce.
Nowa ustawa będzie pierwszą tego rodzaju. Został zaprojektowany tak, aby był w pełni zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Będzie ono stosowane od dnia 1 października 2023 r., ale z okresem przejściowym, w którym obowiązki importera będą ograniczone do sprawozdawczości. Aby uniknąć podwójnej ochrony przemysłu UE, długość okresu przejściowego i pełnego etapu CBAM będzie powiązana ze stopniowym wycofywaniem bezpłatnych uprawnień w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zostanie to wynegocjowane jeszcze w tym tygodniu w związku z przeglądem ETS i wynikami włączonymi do rozporządzenia w sprawie CBAM.

Zakres CBAM
Analizy kosztów i korzyści obejmą żelazo i stal, cement, aluminium, nawozy i energię elektryczną, zgodnie z propozycją Komisji, i rozszerzone na wodór, emisje pośrednie pod pewnymi warunkami, niektóre prekursory, a także niektóre produkty niższego szczebla, takie jak i oraz podobne artykuły z żelaza lub stali.
Przed zakończeniem okresu przejściowego Komisja oceni, czy należy rozszerzyć zakres na inne towary zagrożone ucieczką emisji, w tym chemikalia organiczne i polimery, tak aby do 2030 r. objąć nim wszystkie towary objęte ETS. Oceniają one również metodykę w odniesieniu do emisji pośrednich oraz możliwość uwzględnienia większej liczby produktów pochodnych.
Zarządzanie CBAM będzie teraz bardziej scentralizowane, a większość zadań będzie odpowiedzialna Komisja. Do końca 2027 r. Komisja dokona pełnego przeglądu CBAM, w tym oceny postępów poczynionych w międzynarodowych negocjacjach w sprawie zmiany klimatu, a także wpływu na przywóz z krajów rozwijających się, w szczególności z krajów najsłabiej rozwiniętych.
CBAM jest częścią pakietu "Fit for 55 in 2030", który jest planem UE mającym na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. zgodnie z europejskim prawem o klimacie.
Eksperci ekonomii ze szkoły chicagowskiej uważają, że to rozpocznie inflacyjne szaleństwo..
Jeśli UE faktycznie wyegzekwuje uzgodniony podatek od emisji dwutlenku węgla, należy spodziewać się mniejszego handlu światowego i znacznie większej inflacji na całym świecie.
Utworzony zostanie unijny mechanizm dostosowania emisji dwutlenku węgla na granicy (CBAM) w celu wyrównania ceny emisji dwutlenku węgla płaconej za produkty UE działające w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i ceny za towary importowane. Zostanie to osiągnięte poprzez zobowiązanie firm importujących do UE do zakupu tzw. certyfikatów CBAM do zapłaty różnicy między ceną emisji dwutlenku węgla płaconą w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji dwutlenku węgla w EU ETS.

CBAM obejmie żelazo i stal, cement, aluminium, nawozy i energię elektryczną, zgodnie z propozycją Komisji, i rozszerzy się na wodór, emisje pośrednie pod pewnymi warunkami, niektóre prekursory, a także na niektóre produkty niższego szczebla, takie jak i oraz podobne artykuły z żelaza lub stali.
Przed zakończeniem okresu przejściowego Komisja oceni, czy należy rozszerzyć zakres na inne towary zagrożone ucieczką emisji, w tym chemikalia organiczne i polimery, tak aby do 2030 r. objąć nim wszystkie towary objęte ETS.
Jeden z ekspertów uważa, że jedynym efektem CBAM będzie przesunięcie zasobów, w wyniku którego zdolności produkcyjne czystej energii w krajach już niedofinansowanych zostaną przesunięte na produkcję eksportową, podczas gdy przemysł ukierunkowany na lokalną konsumpcję i dostęp do energii będzie zależał od brudnych paliw.

The Wall Street Journal donosi, że opracowany projekt CBAM jest niekorzystny dla USA, zwłaszcza dla małych firm i producentów, mimo że USA i UE mają prawie identyczne standardy efektywności środowiskowej i emisji. Szczególnie problematyczny w porozumieniu UE jest obowiązek płacenia przez importerów z UE różnicy między ceną emisji dwutlenku węgla płaconą w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Wiele gospodarek, w tym USA, polega na przepisach wynikających z ustaw, takich jak ustawa o czystym powietrzu, w celu ograniczenia emisji. Propozycja UE nie uwzględnia kosztów regulacji krajowych, gdy podatek graniczny jest stosowany. Nierozpoznanie ukrytych kosztów amerykańskich regulacji nieuchronnie doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania eksporterów emisji.

Ciekawe, UE twierdzi, że CBAM nie jest ani podatkiem, ani taryfą. To "mechanizm dostosowawczy" do "level pola gry"….

Obiekcje USA wobec CBAM są zabawne i ciekawe, podobnie jak obiekcje UE wobec horrendalnie nazwanej przez Bidena ustawy o redukcji inflacji, która zrobi wszystko, tylko nie zmniejszy inflacji.
Zgodnie z zasadami WTO, znaczna część IRA Bidena jest tak naprawdę nielegalną subsydią. UE nie może zrobić w ciągu 5 lat tego, co USA mogą uchwalić podczas sesji, jeśli jedna partia polityczna ma wyraźną kontrolę.
Oprócz darmowej czystej energii Bidena, Stany Zjednoczone są w dużej mierze niezależne energetycznie, podczas gdy UE desperacko potrzebuje rosyjskiej energii.

Wszystko, co UE może zrobić, to poskarżyć  się przed WTO, a to również zajmie wiele lat.
Co ważne, Niemcy są zdenerwowane, ponieważ USA rozdają darmowe pieniądze na czystą energię pomimo zasad WTO, a Niemcy tyle nie mają….
Niemcy nie nauczyły się niczego od Rosji, Niemcy teraz przymilają się do Chin.
Proszę wziąć pod uwagę, że Europa próbuje zaprzestać eksportu swoich emisji.
Biorąc pod uwagę narzucone przez UE koszty przejścia na ekologię, CBAM wyraźnie dąży do zwiększenia konkurencyjności europejskich producentów w stosunku do producentów zagranicznych. Europa twierdzi, że to sprawiedliwe. Zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu nie dyskryminuje żadnego konkretnego kraju, a jedynie wyrównuje szanse.
Oznacza to jednak, że najwięksi partnerzy handlowi, tacy jak USA, będą teraz musieli zmierzyć się z wysokimi rachunkami za emisję dwutlenku węgla podczas dokowania w portach w Rotterdamie lub Antwerpii.

Ocena ilościowa CBAM dokonana przez MFW.
• Podatek graniczny od emisji dwutlenku węgla był przedmiotem debaty w wielu krajach w ciągu ostatniej dekady i pozostaje bardzo kontrowersyjny. Podczas gdy CBAM mają globalny wpływ z założenia, skala ich "efektów mnożnikowych" w innych krajach jest rzadko badana. Istnieją obawy, że jednostronne CBAM UE nie tylko zakłóci handel międzynarodowy, ale także przeniesie ciężar przeciwdziałania zmianom klimatu na kraje rozwijające się.
• Kraje, które są uzależnione od wysokoemisyjnego eksportu do UE, będą w nieproporcjonalny sposób dotknięte CBAM. Straty socjalne w krajach rozwijających się, takich jak Ukraina, Egipt, Mozambik i Turcja, wahają się od 1 miliarda do 5 miliardów dolarów, co jest znaczące w stosunku do ich produktu krajowego brutto (PKB). Gospodarka Mozambiku skurczyłaby się o 2,5 procent z powodu zmniejszonego popytu.
• CBAM może pogorszyć nierówności dochodów i dystrybucję dobrobytu między bogatymi i biednymi gospodarkami.
• Przy najszerszym wdrożeniu CBAM może przynieść roczny wzrost dobrobytu w krajach rozwiniętych w wysokości 141 miliardów dolarów, podczas gdy kraje rozwijające się odnotowują roczną utratę dobrobytu w wysokości 106 miliardów dolarów w porównaniu ze scenariuszem bazowym.
Musimy na tym poprzestać, ponieważ rozwiązaniem MFW są odszkodowania i "Fundusz Sprawiedliwej Dekarbonizacji" (EDF) dla krajów rozwijających się.

CBAM jest , próbą Europy zaprzestania eksportu swoich emisji.
Czy to zadziała?
- Nie…
CBAM:
- zwiększy inflację,
- ograniczy handel światowy,
- zablokuje rozwój w krajach rozwijających się,
- może wywołać wojnę handlową,
I na pewno nic dobrego nie zrobi dla środowiska.

To tylko zielony protekcjonizm….

Europa postanowiła sprawić, że wszystko, co zawiera energię, będzie jeszcze droższe.
Czy jest lepszy sposobu popełnienia samobójstwa przez UE?


Dla przypomnienia…
Kiedy UE próbowała nałożyć podatek od emisji dwutlenku węgla na podróże lotnicze, w rezultacie linie lotnicze z UE straciły kluczowe miejsca do lądowania na najbardziej ruchliwych lotniskach na całym świecie. UE została zmuszona do zwrotu zagranicznym (spoza UE) liniom lotniczym pobranych podatków. KE została zmuszona do wycofania się ze swojego pomysłu, zanim cios zwrotny całkowicie nie zniszczył wszystkie unijne linie lotnicze.


...
Lubię to! Skomentuj150 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka