130 obserwujących
4077 notek
1830k odsłon
  168   0

Kwietniowa sesja Parlamentu Europejskiego i 31 moich sprawozdań

„Horyzont Europy”, EFO i LIFE...

Dziś rozpoczyna się kolejne posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Potrwa cztery dni. Rozpocznie je debata o badaniach naukowych i innowacjach. Debata została przygotowana przez europosłów z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii . Będzie mowa o ustanowieniu nowego programu „Horyzont Europa” i zasadach uczestnictwa w nim. Będzie też mowa o Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT) i jego planach na lata 2021-2027.

Następnym punktem porządku obrad będzie dyskusja o Europejskim Funduszu Obronnym. Warto podkreślić, że jego sprawozdawcą raportu o EFO jest Polak, europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski. Ten raport głosowany będzie już nazajutrz.

Kolejna dyskusja dotyczyć ma programu „Cyfrowa Europa”.

Z punktu widzenia „mojej” Komisji Kontroli Budżetu, w której jestem koordynatorem od już dwunastu lat (sic!), kluczowa będzie kolejna debata, której tytuł mówi wszystko „Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027”. Jego sprawozdawczynią jest przewodnicząca tejże Komisji Kontroli Budżetu, europosłanka CSU Monika Hohlmeier. To zresztą córka bardzo wybitnego polityka niemieckiego, przez wiele lat premiera Bawarii, a także w swoim czasie kandydata na kanclerza NRF Franza Josepha Straussa.

Jeszcze w poniedziałek europosłowie wezmą udział w dwóch debatach. Jedna dotyczy Programu LIFE. To program „Działań na rzecz środowiska i klimatu”. Obejmuje on lata kolejnej siedmioletniej unijnej perspektywy budżetowej, czyli okres 2021-2027. Sprawozdanie na ten temat wyszło z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa.

Ostatnią debata w dniu dzisiejszym będzie raport dotyczący „Unijnego mechanizmu ochrony ludności”. Został on przygotowany przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa.

W pierwszy dzień sesji europarlamentu odbędzie się tez głosowanie, które potrwa 75 minut. Będziemy głosować między innymi porozumienie między Unią Europejską a Norwegią: „W sprawie zmiany koncepcji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE”. Pod głosowanie poddane rozstanie również umowa o partnerstwie pomiędzy Unia a Republiką Hondurasu, a także nasze stanowisko na 75 sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Z polskiego punktu widzenia, najciekawsze będzie być może przedostatnie głosowanie dotyczące „Pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim”. Przegłosujemy również sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki, dotyczące „Skutecznego i bardziej ekologicznego transportu morskiego”.

Debaty w poniedziałek potrwają do 23:30… Ale pewnie nikt nie zarzuci Parlamentowi Europejskiemu, że „obraduje i podejmuje decyzje nocą”, tak jak to w zeszłej kadencji Sejmu RP zarzucano większości sejmowej w naszym parlamencie.

 Drugi dzień sesji PE rozpocznie się o dziewiątej rano, a zakończy, mówiąc bardzo precyzyjnie o godzinie dwudziestej pierwszej i 10 minut. Trzeba przyznać ,ze w tej kwestii – planowania czasowego, także np. programu prac poszczególnych komisji nawet na rok do przodu europarlament wydaje się być lepiej zorganizowany niż nasz Senat i Sejm.

31 sprawozdań jednego dnia. Mój rekord i rekord PE

Wtorek – to będzie doprawdy „mój” dzień. Tego dnia 705 posłów do Parlamentu Europejskiego zagłosuje nad moimi trzydziestoma jeden sprawozdaniami! Nie chodzi tu bynajmniej o statystyczne rekordy, ale po tym dniu głosowań utrwalę swoją pozycję europosła o największej liczbie raportów wśród nie tylko polskich, ale w ogóle wszystkich europarlamentarzystów. Być pierwszym wśród siedmiuset pięciu eurodeputowanych, przynajmniej w klasyfikacji liczby sprawozdań – to duża rzecz!

To będzie w ogóle „polski dzień”, ponieważ swoje sprawozdania w liczbie jedenastu będzie miał również mój kolega z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, były marszałek Sejmu z ramienia PiS i były minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. W sumie wiec głosowane będą aż 43 polskie raporty, po poza moimi 41 i 11 posła Brudzińskiego, dochodzi jeszcze jeden europosła SLD prof. Bogusława Liberadzkiego.

A oto czego będą dotyczyć moje raporty, które powstały we wspomnianej tu już Komisji Kontroli Budżetu. Chodzi o absolutoria za rok 2019 następujących unijnych agencji i instytucji: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejska Agencja Środowiskowa, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejska Agencja Leków (to ta słynna dzisiaj z powodu dopuszczania szczepionek anty COVID-owych EMA), Agencja Unii Europejskiej do Spraw Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST), Europejska Fundacja Kształcenia, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, Agencja Unii Europejskiej do spraw Cyberbezpieczeństwa (ENISA), Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX – to skądinąd jedyna unijna agencja, której siedziba znajduje się na terytorium Polski – w Warszawie), Agencja Europejskiego GNSS (agencja zajmująca się globalnymi systemami nawigacji satelitarnej), Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Europejska Agencja Chemikaliów, Agencja Dostaw Euroatomu, Agencja Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), Agencja Unii Europejskiej do Spraw Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER), Wspólne Przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR), Wspólne Przedsięwzięcie – Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY), Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI), Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI), Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH), Wspólne Przedsięwzięcie Shift2RAIL, Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL), Europejski Fundusz Rozwoju (EFR).

 Ostatnie moje sprawozdanie dotyczyć będzie – „Absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola”. Debaty na temat – jak widać gównie moich sprawozdań – przewidziane są między godziną 15:00 a 20:00. Głosowane one będą na tej samej sesji.

Ta, być może przydługa, wyliczanka moich trzydziestu jeden sprawozdań była absolutnie zamierzona, Chciałem w ten sposób uprzytomnić czytelnikom „GPC”, jak wiele agencji, instytucji i tzw. wspólnych przedsięwzięć funkcjonuje w Unii i utrzymywanych jest przez podatników z 27 krajów członkowskich UE, w tym Polski.

*tekst ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie" (26.04.2021)

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka