5 obserwujących
41 notek
91k odsłon
2504 odsłony

Uniwersytety trzeciego wieku – czy warto się kształcić po sześćdziesiątce?

Słuchacze UTW z Podlasia, fot. naukadlaciebie.gov.pl
Słuchacze UTW z Podlasia, fot. naukadlaciebie.gov.pl
Wykop Skomentuj20
  • lokalizacja placówki przy szkole wyższej (najlepiej humanistycznej) jako jej część, w ramach zawartej z uczelnią umowy, czy też ścisłej współpracy z nią, bądź bezpośredniego patronatu uczelni. Mogą to być także placówki utworzone przy filiach tychże uczelni.
  • wykładowcami tego typu uniwersytetów winni być wyłącznie pracownicy naukowi szkół wyższych
  • dodatkowym wymogiem formalnym ma być dogodna, pod względem komunikacji, lokalizacja, umożliwiająca dojazd pracowników naukowych danej uczelni na wykłady.

Taki model uniwersytetu (wzór francuski) ma zapewnić akademicki poziom kształcenia i kładzie duży nacisk na zajęcia dydaktyczne.

Lista uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

image
Inauguracja  ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, fot. poznan.uw.gov.pl

Oferta uniwersytetów trzeciego wieku

Rodzaj zajęć i sposób ich prowadzenia również jest zależny od poszczególnych ośrodków i modeli ich funkcjonowania. UTW w dużych miastach dysponują większymi możliwościami, jeśli chodzi o wykwalifikowaną kadrę, dlatego dominuje tam model francuski. Natomiast w mniejszych miejscowościach, gdzie trudno o bliskie związki z uczelnią wyższą, realizowany jest model brytyjski. Wiele zależy od kreatywności i dyspozycyjności osób zaangażowanych w tworzenie lokalnego UTW.

O ile w modelu akademickim mamy wykłady np. z ekonomii, historii sztuki, medycyny, o tyle w modelu samopomocy niezwykle twórcze stają się warsztaty rękodzielnicze. Zwykle w obu modelach występują: lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, fitness i rekreacja, spotkania turystyczne, saloniki literackie. W mniejszych miejscowościach to często słuchacze decydują o programie studiów - powstają np. sekcje brydżowe, szachowe, kulinarne czy robótek ręcznych. W dużych miastach program jest z góry ustalony i adepci UTW raczej nie mają możliwości kształtować go według własnych gustów.

image
Zajęcia "Aktywny i bezpieczny senior" na UTW w Koszalinie, fot. koszalin.policja.gov.pl

Z badań GUS z 2015 roku wynika, że UTW prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje kładły większy nacisk na organizowanie pomocy wzajemnej wśród słuchaczy, reprezentowanie ich interesów wobec władz lokalnych i rządowych oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia niż placówki tego typu prowadzone przez szkoły wyższe.

Najczęściej spotykaną formą okazały się imprezy kulturalne organizowane przez 98,7% UTW. Angażowanie seniorów w aktywność społeczną i umożliwianie nawiązywania kontaktów towarzyskich wiązało się przede wszystkim z organizacją imprez okolicznościowych, takich jak Wigilia, Nowy Rok, czy andrzejki (88,1%).

Równie popularne było organizowanie przez UTW wycieczek i wyjazdów turystycznych (87,3% UTW). Niewiele mniej popularne były zorganizowane wspólne wyjścia do kina, czy teatru (79,7%). Ponad połowa uczestniczących w badaniu Uniwersytetów angażowała się w organizację imprez plenerowych (66,2%), zabawy taneczne i dyskoteki (54,1%) oraz występy sekcji tanecznych lub teatralnych – 51,9%.

image
Seniorzy chętnie jeżdżą na wycieczki, fot. naukadlaciebie.gov.pl

W ofercie 455 badanych UTW (tj. 98,1%) znalazły się także zajęcia regularne prowadzone w formie lektoratów, kół zainteresowań, warsztatów czy treningów. Cechą tych zajęć jest regularność lub cykliczność obejmująca przynajmniej trzy spotkania i wymóg aktywnego uczestnictwa słuchaczy. Średnia frekwencja na zajęciach regularnych organizowanych w ramach UTW wyniosła w Polsce ponad 70%, a 12 Uniwersytetów odnotowało wręcz 100%-wą frekwencję. Najczęściej zajęciami tego typu były lektoraty z języka angielskiego (83,3% UTW organizujących zajęcia regularne) oraz zajęcia sportowe, a wśród nich gimnastyka – 80,4%, Nordic Walking – 63,7% oraz pływanie – 51,0% UTW.

Atrakcyjnymi zajęciami dla seniorów były także zajęcia komputerowe. Zajęcia z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych pozwalających na aktywne uczestnictwo we współczesnym świecie realizowało ponad 72,5% UTW prowadzących regularne zajęcia.

Ponad 97% UTW w Polsce organizowało wykłady i seminaria. Poddane badaniu statystycznemu Uniwersytety przeprowadziły łącznie w roku akademickim ponad 18 tys. wykładów, co oznacza średnio 39 wykładów na 1 UTW. Ponad 1/3 wykładów miała charakter otwarty, a więc również dla osób niezwiązanych z UTW. Najwięcej, tj. 90,7% wykładów/seminariów organizowanych w UTW dotyczyło tematyki medycznej i zdrowotnej, 70,1% podejmowało zagadnienia z zakresu turystyki/geografii, a 62,2% - tematyki psychologicznej. Zdecydowanie najmniej wykładów poświęcono naukom ścisłym – matematyce, fizyce, chemii (70 wykładów) oraz technice (42 wykłady).

Jak wynika z badania UTW-1 najsłabiej funkcjonującą formą działalności w ramach UTW była szeroko pojęta działalność społeczna. Mniej niż połowa UTW była zaangażowana w pomoc na rzecz osób potrzebujących. Zajmowały się tym głównie jednostki działające w ramach stowarzyszeń i fundacji, stanowiąc 62,4% Uniwersytetów zaangażowanych w taką działalność. W tę formę działalności włączonych było zaledwie 3,5% ogółu słuchaczy UTW w Polsce, a działania skupiały się najczęściej wokół pomocy dla słuchaczy danego UTW (59,6% działań) oraz osób starszych (44,6%).

Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo