skamander skamander
285
BLOG

Chyba budowa cepa jest bardziej skomplikowana

skamander skamander Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 23

Szanowni Państwo, cały czas pisowscy dygnitarze z Panem Prezydentem na czele krzyczą, że panowie Kamiński i Wąsik są nadal posłami i mają prawo uczestniczyć w obradach tej kadencji Sejmu RP. I to powtarzają jak papugi rzesze pisowskich hunwejbinów. Zapominają, że Konstytucja RP i Kodeks Wyborczy jednoznacznie mówią, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku z publicznego oskarżenia każda posłanka i każdy poseł tracą obligatoryjnie swoje mandaty, a Marszałek Sejmu jedynie to przekazuje Sejmowi RP. Jest tylko jakoby pasem transmisyjnym pomiędzy decyzją sądu i Parlamentem. Ale pisowska brać tego nie uznaje i domaga się, by tych przestępców uznać posłami RP. Zapominają też, że to nie kto inny a właśnie Pan Prezydent tych panów ułaskawił NIBY na wniosek Prokuratora Generalnego, chociaż inicjatywa wyszła od Pana Prezydenta, a opinia Prokuratora Generalnego była zdecydowanie negatywna i przeciwstawiała się ułaskawieniu tych panów. Mimo tego Pan Duda ułaskawił panów Kamińskiego i Wąsika w związku z wyrokiem skazującym Sądu II instancji. Czyli od tego wyroku, który pozbawił mandatów tych panów. Najlepiej to wyjaśnia wpis na stronie Pana Prezydenta odnośnie tego ułaskawienia:


„PU.117.3.2024


KOMUNIKAT


w sprawie stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 23 stycznia 2024 r. zastosował prawo łaski wobec dwóch osób.


Informacja statystyczna


1) Postępowanie ułaskawieniowe w tych sprawach zostało wszczęte w trybie z urzędu

na podstawie art. 567 § 2 k.p.k.


2) Prokurator Generalny w obydwu sprawach wystąpił z wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nieskorzystanie z prawa łaski.


3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności, darowanie środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.


4) Osoby, wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski były skazane za przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i inne (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i inne).


Motywy ułaskawienia:


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o zastosowaniu prawa łaski, miał na uwadze wyjątkowe względy państwowe, w tym zachowanie ładu konstytucyjnego i społecznego, polityczne oraz humanitarne”.


Pan Prezydent ułaskawił panów Kamińskiego i Wasika skazanych za przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i inne (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i inne). Czyli dokonał ułaskawienia w związku w wyrokiem sądu II instancji, który to wyrok pozbawił tych panów mandatów poselskich zgodnie z zapisem Konstytucji RP i zgodnie z Kodeksem Wyborczym. I nad czym ma ktoś zastanawiać się, jeśli sam Pan Prezydent do tego przyznał się w swoim oświadczeniu na stronie Prezydent.pl


Nie udało się Panu Dudzie sprowokować wypuszczenie na wolność tych panów przez pana Prokuratora Generalnego i musiał sam ich ułaskawić, co jednocześnie potwierdziło ich winę zgodnie z Art. 231 § 1 k.k. i ta wina potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu odebrała tym panom mandaty poselskie. Przecież to takie proste i chyba budowa cepa jest bardziej skomplikowana.


skamander
O mnie skamander

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka