160 obserwujących
4625 notek
4754k odsłony
  570   0

Przewrotności

Pani komisarz UE oraz szef Rady Europejskiej twierdzą, że fundusze europejskie są powiązane z samorządnością. Nasz premier bezpośredniego związku nie dostrzega. Profesor Sadurski zwraca uwagę, że polski rząd jest pierwszym w historii, który się cieszy, iż go nie dotyczą kryteria praworządności i demokracji. Chociaż Roman Giertych podejrzewa, że tym razem premier mówi prawdę. Zdaniem mecenasa podpisał dokument, którego nie zrozumiał.

Na podstawie konkluzji szczytu ekonomiści Santandera stwierdzają, że Zapisy o powiązaniu wypłat z praworządnością zostały złagodzone wobec wersji proponowanej przez Komisję Europejską, ale wygląda na to, że takie powiązanie zostało zatwierdzone i nie będzie wymagało jednomyślności w Radzie Europejskiej. Mówi się tam na podstawie artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej, opisującego zasady o praworządności, że zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu i instrumentu Next Generation EU. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną.

Nie będzie więc możliwości wetowania ustaleń a Grupa Wyszehradzka, nawet jak by miała być jednomyślna, jest zbyt mała, aby uratować swojego członka przed konsekwencjami jego uporu.

Stanie się więc pewnie tak, że kiedy TSUE (w końcu trafi tam część odrzuconych wniosków) orzeknie upolitycznienie jakiejś dziedziny wymagającej wsparcia, pieniądze wpłyną po uporządkowaniu problemu albo po wyroku. Jeżeli zaś sprawa dotyczy sądów, które decydują o rozstrzyganiu sporów pojawiających się w każdym obszarze, ich uwolnienie od politycznego nacisku stanie się warunkiem uruchomienia jakichkolwiek środków.

Jeżeli więc już teraz się mówi o perfidii Unii, która uniemożliwia dobrej zmianie rozwinięcie skrzydeł, to potem dopiero będą powody. I rejterady. Kij bowiem i marchewka wytresowały już wiele niedźwiedzi.

Chyba że Prezes uruchomi wreszcie owe zlewarowane biliony, które nam obiecał jeszcze w 2015 roku. Wtedy to Unia będzie u nas petentem.


Lubię to! Skomentuj59 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka