0 obserwujących
155 notek
58k odsłon
91 odsłon

Wodzenie na pokuszenie

Wykop Skomentuj


Niedawno poinformowano, że, jak zresztą zapowiadano już wcześniej, we włoskim mszale ulega zmianie tekst Modlitwy Pańskiej. Jak pisze Gość Niedzielny: Prośbę: „nie wódź nas na pokuszenie” zastąpiono tłumaczeniem: „Nie opuszczaj nas w pokusach”. Przyjrzyjmy się wiec odnośnemu wersetowi w polskich przekładach Biblii, aby sprawdzić, czy nowa wersja ma oparcie w tekście źródłowym.


Biblia Warszawska

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Biblia Brzeska

I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; abowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

Biblia Gdańska

I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

Biblia Tysiąclecia

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Biblia Jakuba Wujka

I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Nowa Biblia Gdańska

I nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Bowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.

Biblia Przekład Toruński

I nie wprowadź nas w pokusę, ale uratuj nas od złego; gdyż Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.

Biblia Warszawsko-Praska

I nie poddawaj nas pokusie ale wybaw nas ode złego.

Biblia Paulistów

I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego.

Biblia Nowego Świata

I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca'

Biblia Poznańska

I nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego.

Biblia Pierwszego Kościoła

I na próbę nas nie wystawiaj, lecz od zepsucia nas uratuj

Biblia Odzyskiwania

I nie wystawiaj na pokusę, ale wyratuj nas od złego. Bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.

Biblia Leopolity

Nie wodzisz nas w pokuszenie: ale nas zbaw ode złego (albowiem Twoje jest Krolestwo y Moc y Chwała na wiek wiekom) Amen

Uwspółcześniona Biblia Jakuba Wujka

I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.


Clementine Vulgate

Et ne nos inducas in tentationem,sed libera nos a malo. Amen.

Textus Receptus NT

και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην

kai mē eisenenkēs ēmas eis peirasmon alla rusai ēmas apo tou ponērou oti sou estin ē basileia kai ē dunamis kai ē doxa eis tous aiōnas amēn


Widzimy więc, ze nowa włoska wersja nie ma oparcia w źródłach. Żaden przekład nie zawiera wariantu „Nie opuszczaj nas w pokusach” ani podobnego. Z drugiej strony jednak wariant ten jest nieco wierniejszy tekstowi oryginalnemu niż obecne w Biblii Tysiąclecia "nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie". Moim zdaniem tekstu modlitwy nie należy zmieniać. Należy jednak wyjaśniać, że "nie wódź nas na pokuszenie" znaczy mniej więcej "nie wystawiaj nas na próbę" jak jest w Biblii Pierwszego Kościoła.


Podpieram się tu stanowiskiem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego: Czy zatem należy zmienić słowa „I nie wódź nas na pokuszenie”? Nie sądzę, aby jakakolwiek zmiana była konieczna, potrzebne jest natomiast cierpliwe objaśnianie głębokiego znaczenia tej prośby. Modlitwa, odmawiana w tym brzmieniu przez setki lat, a więc miliony razy przez miliony ludzi, bardzo mocno się utrwaliła. Także w obecnym brzmieniu, kiedy jest właściwie rozumiana, jej sens jest głęboki i teologicznie poprawny.Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura