104 obserwujących
433 notki
770k odsłon
716 odsłon

Generałowie Niepodległej (VIII)

Wykop Skomentuj3

imageStraty polskiej generalicji, cd.

18. Adolf Karol Jastrzębski (74 lata)

Generał Brygady Wojska Polskiego,

Krzyż Walecznych.

Od 1890 oficer rosyjskiej piechoty, w czasie I wojny światowej dowodził pułkiem. W 1917 organizował polskie jednostki wojskowe na terenie Rosji. Ukrywał się przed bolszewikami. Dotarł do 4 dywizji strzeleckiej gen. Żeligowskiego, z którą przedostał się do Polski.

Od 1919 w Wojsku Polskim. Brał udział w walkach w Małopolsce Wschodniej, oficer sztabu grupy operacyjnej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził pułkiem piechoty, a następnie dwiema brygadami piechoty, był inspektorem w 4. Armii.

imageW listopadzie 1921 przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał w Krzemieńcu. Został osadnikiem wojskowym w powiecie stołpeckim.

Po zajęciu ziem wschodnich RP w 1939 przez Sowiety aresztowany przez NKWD. Zesłany do Wołogdy zamarł na skutek katorżniczej pracy, głodu i wycieńczenia organizmu.

19. Mieczysław Linde (72 lata)

Generał Dywizji Wojska Polskiego.

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych - czterokrotnie.

imageOd 1888 oficer zawodowy armii austro-węgierskiej, pułkownik. W I wojnie światowej na froncie włoskim dowódca pułku. Od 1914 bezskutecznie starał się o przydział do Legionów Polskich. W 1918 przyjęty do Wojska Polskiego i mianowany dowódcą Legii Oficerskiej w obronie Lwowa. W 1919 dowódca Grupy Operacyjnej. Od 1920 dowodził brygadami piechoty następnie 6 Dywizją Piechoty. Po zakończeniu wojny z bolszewikami mianowany zastępcą dowódcy Okręgu Korpusu we Lwowie. Od 1927 w stanie spoczynku. Osiadł we Lwowie.

Podczas kampanii polskiej 1939 jeden z organizatorów Straży Obywatelskiej. Aresztowany przez NKWD 3.10.1939, więziony na Zamarstynowie we Lwowie, potem w Kijowie. Zamordowany przez NKWD w 1940.

Syn Generała, ppor. Tadeusz poległ w 1920 w czasie wojny z bolszewikami.

20. Kazimierz Orlik-Łukoski (50 lat)

Generał Brygady Wojska Polskiego.

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych - czterokrotnie.

imageW latach 1914–17 walczył w Legionach Polskich. W latach 1917–18 m.in. w II Korpusie Polskim w Rosji. Był dowódcą pułku strzelców w Armii Polskiej we Francji, z którym w 1919 wrócił do kraju. Walczył jako dowódca tego pułku, a następnie brygady piechoty w wojnie 1920.

Po wojnie w1921 dowódca piechoty dywizyjnej 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. W sierpniu 1925 na identycznym stanowisku w 15 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy. Od 1927 dowódca 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Stanisławowie, pozostawał nim do 1939.

W kampanii polskiej 1939 dowodził Grupą Operacyjną “Jasło”. W ciężkich walkach odwrotowych przebijał się w rejon Lwowa. Dostał się z grupą żołnierzy do niewoli sowieckiej. Został uwięziony w obozie w Starobielsku, wiosną 1940 zamordowany w Charkowie przez NKWD.

Syn Generała Andrzej, por. AK (dowódca kompanii ” batalionu „Zośka”, odznaczony: Virtuti Militari, Krzyż Walecznych) poległ 18.08.1944 w Powstaniu Warszawskim. Drugi syn Jerzy, kpr. AK (żołnierz Kedywu) ciężko ranny w walkach podczas Powstania Warszawskiego, następnie w niemieckiej niewoli.

imageimage

21. Juliusz Tarnawa-Malczewski (68 lat)

Generał Dywizji Wojska Polskiego.

Virtuti Militari.

imageW 1893 ukończył austriacką Techniczną Akademię Wojskową. W 1909 wyższy kurs inżynieryjny w Wiedniu. Od 1912 dowódca batalionu w Tarnopolu. Walczył w I wojnie światowej, początkowo jako dowódca Twierdzy Kraków. Ciężko ranny w 1914 r. W roku 1915 zastępca i szef inżynierii armii na Froncie Galicyjskim, potem dowódca pułku piechoty i brygady piechoty. Pod koniec wojny w Sztabie Generalnym armii austriackiej.

W 1918 wstąpił do Wojska Polskiego. Szef Oddziału Technicznego Sztabu Generalnego. W 1919 zastępca szefa Sztabu Generalnego - główny kwatermistrz. W okresie 1921–1922 szef sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, do 1924 dowódca Okręgu Korpusu w Grodnie. Do maja 1926 dowódca Okręgu Korpusu w Warszawie oraz Inspektor Armii. W okresie 10-14.05.1926 minister Spraw Wojskowych w rządzie Wincentego Witosa.

Organizował obronę przed oddziałami marszałka Piłsudskiego w dniach przewrotu majowego 1926. Skapitulował na polecenie prezydenta Wojciechowskiego. Złożył dymisję ze stanowiska ministra. Został oskarżony o przestępstwa kryminalne i aresztowany. Przed sądem uniewinniony. W 1927 przeszedł w stan spoczynku. Zamieszkał we Lwowie

Po agresji ZSRR na Polskę i rozpoczęciu okupacji Lwowa przez Sowiety został aresztowany 27.09.1939 przez NKWD. W okresie 1939-40 był więziony we Lwowie i zamordowany.

22. Henryk Minkiewicz (60 lat)

Generał Dywizji Wojska Polskiego.

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych – czterokrotnie

imageOd 1904 był m.in. członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego PPS, działał w Organizacji Bojowej PPS, Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. Po wybuchu I wojny światowej w Legionach Polskich, dowódca pułku piechoty. W bitwie pod Kostiuchnówką ranny i wzięty przez Rosjan do niewoli, z której po roku zbiegł.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo