139 obserwujących
535 notek
1069k odsłon
  1783   6

Wybór nie jest obojętny

imagePodział na PiS i anty-PiS pokazuje, że polskie społeczeństwo dzieli się na dwie równe, ale niepasujące do siebie połowy, z których trudno jest stworzyć zgodną i współpracującą wspólnotę narodową – mamy nasilająca się wojnę nazywaną polsko-polską.

Polska znalazła się w przełomowym momencie swych dziejów. Pojawiła się realna szansa zbudowania w Europie Środkowowschodniej ośrodka siły, wspólnoty narodów, w której Polska będzie odgrywała rolę lidera. Taką rolę zresztą zaczęła już odgrywać w sprawie ukraińskiej organizując pomoc, przekonując inne państwa, aby wsparły Ukrainę broniącą się przed rosyjska agresją.

Rosja, co jest oczywiste, ze złością i nienawiścią reaguje widząc rosnącą pozycję Polskie, ale też niemiecki sąsiad nie jest zainteresowany silną Polską. Taka Polska przeszkodzi bowiem w niemiecko-rosyjskiej współpracy, czego wyrazem są nie tylko gazociągi Nord-stream.

Nie tylko Rosjanie, ale i Niemcy starają się, aby polskie plany (Międzymorze) nie spełniły się. I jedni i drudzy używają swojej propagandy i agentury, aby zniweczyć zamiary Warszawy. W tym kierunku także działa opozycja nazywająca siebie "totalną", popierana przez biurokrację unijną, którą sterują politycy z Berlina. Opozycja otwarcie deklaruje, że pod odzyskaniu władzy zmieni obecną politykę polską, co oznacza, że wizja Rzeczpospolitej prowadzącej własną suwerenną politykę zostanie odrzucona.

Zderzenie cywilizacji

Na początku lat 90. XX wieku amerykański politolog Samuel Huntington zaprezentował teorię geopolityczną określoną jako „Zderzenie cywilizacji” (Clash of Civilizations).  Huntington rozwinął swój pogląd w książce „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” (1996). Stwierdził, że w świecie będzie dochodzić do poważnych konfliktów ludźmi ukształtowanymi przez różne cywilizacje, na pierwsze miejsce powrócą spory religijno-kulturowe. Wskazywał, że tzw. cywilizacja zachodnia systematycznie traci swoje wpływy we współczesnym świecie. Huntington zauważał, że cechy Zachodu odróżniające go od innych cywilizacji wytworzyły się po przyjęciu wartości zawartych w filozofii starożytnej Grecji, prawie starożytnego Rzymu i w etyce chrześcijańskiej, czego wyrazem jest rozdział władzy duchowej od świeckiej, pluralizm społeczny, gremia przedstawicielskie, obywatelskość. Taka cywilizacja, która według innego Amerykanina miała od bankructwa sowieckiego komunizmu miała dominować w świecie (Fukuyama „Koniec historii”) zaczęła coraz powszechniej być odrzucana przez ludzi wyznających islam. Huntington wzywał do ściślejszej współpracy dwóch najważniejszych ogniw cywilizacji Zachodu – Europy i Stanów Zjednoczonych, aby temu zapobiegać. Okazało się jednak, że zarówno na terenie Europy jaki i USA powstały prądy odrzucające wartości będące fundamentem cywilizacji Zachodu, co sprawia, że islamistom otwiera się drogę do wygranej. Najazd imigrantów z kręgu islamu na Europę ujawnił to w pełni.

Jak to się ma do sytuacji w Polsce, czy doświadczamy jakiś rodzaj „zderzenia cywilizacyjnego” w naszym kraju?

Polski uczony Feliks Koneczny (1862-1949) badający problematykę cywilizacyjną na wiek przed Huntingtonem sklasyfikował i opisał różne cywilizacje. Koneczny zauważył, że Polacy ukształtowali się w cywilizacji nazwanej przez niego łacińską, której czynnikiem tworzącym był/jest Kościół katolicki, etyką cywilizacji łacińskiej jest etyka katolicka. Przyjęto w niej attyckie pojęcia prawdy (nauka) i piękna (literatura i sztuka) oraz znaczną cześć starożytnego prawa rzymskiego, rozwijając je w duchu chrześcijańskim. W polityce narzuca rządzącym te same prawa moralne, które obowiązują poddanych ich władzy. Dąży do rozwinięcia samorządu i jak największego wpływu społeczeństwa na państwo. Uznaje dualizm prawa (prawo prywatne i publiczne) i wyższość etyki nad prawem (prawo ma wywodzić się z etyki i podlega ocenie moralnej). W ekonomii najwyżej ceni własność nieruchomą, zwłaszcza ziemską. Jej ideałem w tej dziedzinie jest zapewnienie jak największej liczbie ludzi samodzielności ekonomicznej, tj. posiadania własnego warsztatu pracy, będącego w stanie zapewnić utrzymanie rodzinie. W prawie rodzinnym i małżeńskim uznaje tylko małżeństwo monogamiczne. Obronę mają zapewnić uzbrojeni obywatele.

Koneczny podnosił, że w krajach z Polską sąsiadujących formowały się inne cywilizacje; na terenie Niemiec była to cywilizacja bizantyńska, która na przełomie IX i X wieku opanowała znaczną część Niemiec (za sprawą intelektualnego wpływu elit cesarstwa bizantyńskiego). Stąd też wzięły się późniejsze walki cesarzy niemieckich z papiestwem usiłujących narzucić papieżom swoje władztwo. Cywilizacja ta uformowała Protestantyzm, który uznał dominację władzy politycznej nad kościelną (cuius regio, illius religio). Kolejnymi odsłonami cywilizacji bizantyńskiej w Niemczech były zakon krzyżacki i niemieckie Prusy, a po stworzeniu przez Prusy II Rzeszy cywilizacja bizantyńska zdominowała Niemcy. Występuję też cywilizacja łacińska, ale jej wpływ (katolicka część Niemiec) znacznie ustępuje bizantynizmowi.

Lubię to! Skomentuj50 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka