Układ Otwarty Układ Otwarty
1144
BLOG

Mit Stepana Bandery. Czy Ukraińcy mają innych bohaterów narodowych?

Układ Otwarty Układ Otwarty Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 34
Stepan Bandera. Kim jest dla Ukraińców? Kim jest dla Polaków? Na ile emocje związane z jego postacią, historią, mitem są problemem i będą problemem w relacjach polsko-ukraińskich? Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum im. Mieroszewskiego w rozmowie z Igorem Janke opowiada o tym, jak zmienia się na Ukrainie postrzeganie Stepana Bandery. Skąd bierze się jego rosnąca popularność? Dlaczego jest postrzegany jako antyrosyjski bohater walki o niepodległość Ukrainy, a nie jest tam kojarzony z działalnością antypolską?

- Bandera teraz jest dla Ukraińców mitem, który się całkowicie oderwał od takiego historycznego Bandery, którego ukraińscy historycy określają różnie. Bandera symbolizuje w tym micie walkę o niepodległość Ukrainy i walkę z Rosją.

- W 2012 r. zwolenników Bandery na Ukrainie było około 20 %, a przeciwników około 60 %. Teraz mamy do czynienie z sytuacją, że ponad 70 % Ukraińców wyraża się w sposób pozytywny o Banderze.


- Kult Bandery to nie jest sprawa tylko ukraińska, ale to jest kwestia wspólna - polsko-ukraińska. Na pewno problem jest też to, jakie emocje, często niezdrowe budzi Bandera, bo jest tak mocno wiązany z Wołyniem. Widzę w Ukraińcach w czasie wojny większe zrozumienie dla tego problemu niż 5-6 lat temu.

---

Posłuchaj na Spotify

Namawiamy do wspierania Układu Otwartego. Patroni zostają członkami zamkniętej grupy na Facebooku i mogą otrzymać newsletter z wyborem najciekawszych tekstów z polskiej i światowej sieci.

Strona Autora: igorjanke.pl

Układ Otwarty to niezależny podcast Igora Janke

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura