45 obserwujących
4925 notek
1766k odsłon
491 odsłon

Skąd się biorą szury, świry i inne takie Jachiry ?

Wykop Skomentuj72

Skąd się biorą takie Jachiry ?

Z występów tej panienki możemy się domyślić, że ma luzy w umyśle. Puściły jej hamulce i straciła kontrolę. Zastanówmy się jak do tego mogło dojść. Musimy to odwołać się do teorii i mechanizmów społecznych.

Człowiek ma naturę dwoistą - biologicznie indywidualną i duchowo społeczną, a zatem muszą funkcjonować u ludzi dwa poziomy regulacji zachowań. Na poziomie zbiorowym są to obyczaj i prawo, a na poziomie indywidualnym i międzyjednostkowym - moralność. Jednostka jest więc poddana kontroli zewnętrznej jak i wewnętrznej czyli kontroli społecznej jak i samokontroli. Problem w tym, że samokontrola też polega na samodzielnym odwoływaniu się do norm społecznych i tu mamy rodzaj błędnego koła, bo społeczność oddziałuje na jednostkę poprzez mechanizm zewnętrzne takie jak obyczaj i prawo jak i mechanizm wewnętrzny, lecz stworzpny przez grupę taki jak moralność. Widzimy więc wyraźnie, że grupa wywiera wpływ na jednostkę podwójny, poprzez bezpośrednią presję jak i poprzez stworzone przez siębie normy, które jednostka zinternalizowała w trakcie socjalizacji. 

Przy zindywidualizowanej samokontroli jednostka bierze pod uwagę opinię grupy i wypracowane przez grupę normy społeczne i do nich dostosowuje swoje zachowania bądź je łamie, a wtedy spotykają ją represje społeczne. Widać, że mechanizm jest niedoskonały i widać, że jednostka tkwi w pułapce dominacji zbiorowości i nad kontrolą jej zachowań czuwają rozmaite instytucje społeczne, nie pozostawiająć jej marginesu na swobodną inicjatywę. Żeby zwiększyć stopień społecznej kontroli wystarczy wywiesić w miejscu publicznym plakat z rysunkiem oczu. Wielki Brat na CIebie patrzy. 

Jak z tej pułapki się wydostać i zagwarantować jednostce minimum wolności i autonomii ?. Trzeba udoskonalić mechanizm samokontroli - trzeba stworzyć mechanizm redukujący bezpośredni wpływ grupy i zwiększyć świadomość niezależności od niej i własnej autonomii, Da się tego dokonać jedynie przez zwiększenie roli sumienia w samokontroli i wprowadzenie instytucji ochrony jednostki w postaci spowiedzi i jej tajemnicy.Spowiedź jest niezbędna w tym mechanizmie, bo wiadomo, że nikt nie może być dobrym sędzią we własnej sprawie. W ten sposób tworzy się bufor autonomii indywidualnej chroniący jednostkę, objawiający się w uczuciach wstydu czy poczucia winy, w razie przekroczenia norm. 

Bez stworzonego w ten sposób mechanizmu indywidualnego sumienia i spowiedzi osłanianej przez zinstytucjonalizowaną tajemnicę spowiedzi jednostka poddana jest presji społecznej likwidującej jej wolność, co doskonale pokazują mechanizmy partyjnej samokrytyki na zebraniach komunistów czy dyktat politpoprawności ingerującej w naszą prywatność. Bez tego mechanizmu można na takiego osobnika jak Jachira wywrzeć presję ze strony grupy i nakręcać go jak mechaniczną lalkę. 

Cywilizacja chrześcijańska wytworzyła bufor chroniący jednostkę przed ingerencją grupy w jej wszystkie sprawy. Bez tego bufora jednostka byłaby skazana na łaskę i niełaskę grupy i mogłaby tylko by pomarzyć o indywidualnej kreatywności tak cenionej w naszej cywilizacji. W cywlizacji tej grupa musi ten bufor i autonomię jednostki uznać i szanować. Uznać i szanować wymiar prywatny. 

Jak widzimy z historii systemu demoliberalnego, system ten likwiduje religijne mechanizmy zabezpieczające indywidualną autonomię i poddaje jednostkę presji zewnętrznych mechanizmów takich jak polityczna poprawność zakodowana w prawie i innych instytucjach. Moralność i obyczaj ulegają zdecydowanemu rozluźnieniu, słabną mechanizmy samokontroli i żadne mechanizmy przemocy prawnej problemu nie rozwiążą. W takim środowisku pojawiają się osobnicy z luzami w umyśle, dające się łatwo sterować, jak pani Jachira właśnie, które nie wiedzą co to wstyd czy poczucie winy.. 

Wszystkie totalitaryzmy zmierzają do tego, by wyeliminować z konstrukcji umysłu człowieka mechanizmy chroniące jego autonomię przed nadmierną ingerencją zbiorowości. Najnowszym środkiem ingerencji w ludzką umysłowość okazują się technologie cyfrowe i panujący nad nimi monopoliści ze swoimi tajnymi algorytmami jak Google czy Facebook i takie technologie sprzyjają rozpowszechnianiu się tej zarazy.

Wykop Skomentuj72
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale