1 obserwujący
27 notek
56k odsłon
1268 odsłon

Gospodarka obiegu zamkniętego. Dawne odpady stają się cennymi surowcami

Kopalnia węgla brunatnego. Zdj. ilustracyjne. Fot. Shutterstock
Kopalnia węgla brunatnego. Zdj. ilustracyjne. Fot. Shutterstock
Wykop Skomentuj16

W elektrowniach cieplnych powstają odpady paleniskowe. Ich ponowne wykorzystywanie jest korzystne dla środowiska. Taki model wykorzystania surowców nazywamy gospodarką obiegu zamkniętego.

Recykling odpadów energetycznych 

Poprzez spalanie węgla kamiennego i brunatnego w jednostkach konwencjonalnych powstają odpady - tzw. UPS-y, do których zalicza się m.in. popioły lotne, żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe oraz gipsy pochodzące z wapniowych metod odsiarczania spalin.

Odpady te mogą być wykorzystywane ponownie. Powstały w wyniku spalania węgla gips syntetyczny może być wykorzystywany w przemyśle budowlanym jako surowiec do produkcji gipsowych elementów. Ponownie zagospodarowane mogą być też popioły i żużle ze spalania węgla, w tym szczególnie węgla kamiennego. UPS-y to wartościowe minerały antropogeniczne (powstałe w wyniku działalności gospodarczej człowieka). Nie powodują niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz na życie i zdrowie ludzi.


Produkty uboczne spalania węgla mogą być wykorzystywane w przemyśle budowlanym.


Grupa PGE, właściciel m.in. elektrowni Bełchatów - największej na świecie elektrowni, w której prąd elektryczny jest produkowany ze spalania węgla brunatnego - chce ograniczyć wpływ produkcji na środowisko naturalne przez wprowadzenie właśnie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. PGE planuje uruchomić nową linię biznesową, która będzie się zajmowała zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania. Obecnie, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, jedna ze spółek z Grupy Kapitałowej PGE, już dzisiaj zagospodarowuje część ubocznych produktów spalania powstających w wyniku spalania węgla w elektrowniach spółki.  

Ekologiczne projekty PGE 

Grupa może się pochwalić kilkoma ekologicznymi projektami, które przynoszą korzyści i firmie i środowisku. PGE GiEK jest największym producentem gipsu syntetycznego w Polsce - ma 40 proc. udział w rynku. Przez ostatnie 10 lat spółka sprzedała go ponad 10 mln ton, ograniczając tym samym wykorzystanie surowców naturalnych. 

W Rzeszowie działa Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Służy ona odzyskiwaniu zawartej w odpadach energii w procesie ich termicznego przekształcania – co umożliwia produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W ITPOE można przetwarzać do 100 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie. Wykorzystanie odpadów do produkcji energii zmniejsza ilość spalanego węgla, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w okolicy, jak również zmniejsza ilość składowanych odpadów. PGE planuje budowę II linii technologicznej ITPOE. 

PGE Energia Ciepła realizuje wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie projekt, który ma na celu wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako potencjalnego źródła wody pozwalającej na pokrycie znacznej części potrzeb dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Wstępne testy wykazały, że po odpowiednim przygotowaniu ścieków komunalnych ich parametry fizykochemiczne są na lepszym poziomie niż woda z ujęcia naturalnego. Oczyszczone ścieki będą wykorzystywane jako źródło zasilania urządzeń energetycznych w wodę. Projekt jest obecnie w fazie analiz, sprawdzany jest wpływ oczyszczonego ścieku na instalacje technologiczne tj. IMOS (Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin), chłodnie i stacje uzdatniania wody.

Gospodarka obiegu zamkniętego chroni środowisko


Ponowne wykorzystywanie UPS-ów jest korzystne dla środowiska. Jest to tzw. gospodarka obiegu zamkniętego.


Wszystkie projekty realizowane z ramach gospodarki obiegu zamkniętego korzystnie wpływają na środowisko i pozwalają zniwelować oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, m.in. nie trzeba przeznaczać nowych terenów pod budowę składowisk odpadów i infrastruktury towarzyszącej, ogranicza wykorzystanie surowców naturalnych (np. gipsu naturalnego, kruszyw), a tym samym zmniejsza powierzchnie terenów zdegradowanych związanych z ich wydobywaniem, prowadzi do zmniejszenia uciążliwości składowisk odpadów - dla ludzi i środowiska naturalnego.

Programy realizowane w ramach gospodarki obiegu zamkniętego są szansą na źródło potencjalnego dochodu, jak i znacznych oszczędności. Wystarczy znalezienie zastosowania dla odpadu, aby dzięki zmianie klasyfikacji na produkt zaoszczędzić nawet kilkaset milionów złotych rocznie. To efekt zmniejszenia kosztów składowania odpadów na przeznaczonych do tego składowiskach, które trzeba byłoby wnieść w ramach opłat środowiskowych. Badania w ramach projektu TEFRA wskazują, że każda tona ubocznych produktów spalania z energetyki zastosowana zamiast cementu lub wapna obniża emisję gazów cieplarnianych o ok. 0,4 tony emisji CO2. Należy to rozpatrywać w kategorii unikniętej emisji CO2 w tradycyjnym przemyśle cementowym i wapienniczym.


BG


Wykop Skomentuj16
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości