Kolejny krok do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, fot. Pixabay
PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, fot. Pixabay

PGE Baltica wybrała wykonawcę studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean) dwóch farm wiatrowych: Baltica 2 i Baltica 3.

Partnerami PGE Baltica będą firmy DHI oraz DNV GL. DHI będzie wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych morskich farm wiatrowych, a zadaniem DNV GL będzie m.in. weryfikacja wybranych założeń projektowych. 

- Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem - mówi prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. PGE Baltica należy do grupy kapitałowej PGE. Jak mówi Wojciech Dąbrowski, podstawą neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 r. będzie efektywna energetyka odnawialna

Po zakończeniu dwuletniej kampanii badania wiatru kolejnym etapem jest właśnie wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. jako wykonawcę wyłoniono w przetargu DHI – niezależną międzynarodową organizację konsultingowo-badawczą, z ponad 50-letnim doświadczeniem.

Jak informuje PGE, prace DHI przyczyniły się do powstania ok. 85 proc. oddanych do użytku morskich farm wiatrowych na świecie. Studium met-ocean dla PGE Baltica ma być wykonane z użyciem zaawansowanych narzędzi i metodyk modelowania, adekwatnych do specyfiki akwenu Morza Bałtyckiego. 

Natomiast głównym zadaniem DNV GL będzie "niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również niezależna weryfikacja wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów Grupy Kapitałowej PGE" - czytamy w komunikacie spółki. 

PGE podaje, że DNV GL jest wiodącym na świecie towarzystwem klasyfikacyjnym, doradcą: przemysłu morskiego oraz technicznym przemysłu naftowego i gazowego oraz dostawcą usług testowania, certyfikacji i konsultingu w zakresie łańcucha wartości energii. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie energii odnawialnej i zarządzania energią, certyfikacji i usługi testowania dla interesariuszy w łańcuchu wartości energii. 

Farmy wiatrowe PGE

PGE Baltica jest spółką odpowiedzialną za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który m.in. zakłada budowę trzech morskich farm wiatrowych: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW.

W grudniu 2019 roku, w wyniku wieloetapowego postępowania, PGE Polska Grupa Energetyczna zaprosiła do wyłącznych negocjacji światowego lidera branży offshore – duńską firmę Oersted. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2. Współpraca z potencjalnym partnerem ma obejmować wspólne przygotowanie inwestycji, jej realizację, jak również eksploatację. Projekt wyboru partnera znajduje się w zaawansowanej fazie.

W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3. 

ja


Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka