PGE: rozwój OZE i transformacja energetyki konwencjonalnej

Elektrownia Dolna Odra należąca do PGE. Fot. Twitter/ Grupa PGE
Elektrownia Dolna Odra należąca do PGE. Fot. Twitter/ Grupa PGE

Zielony obszar w nowej strategii PGE na pewno przyspieszy – zapowiada prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski.

Rozwój OZE, głównie onhore i offshore, transformacja energetyki konwencjonalnej, zaangażowanie spółki w walkę z pandemią koronawirusa, spotkanie z Greenpeace – to najważniejsze wątki wywiadu prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego dla Polskiej Agencji Prasowej. Poniżej pełna treść rozmowy. 

Jak należy rozumieć pierwsze deklaracje nowego zarządu PGE o zmierzaniu w „zielonym kierunku z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy?”. Czy pandemia koronawirusa będzie czynnikiem hamującym czy przyspieszającym zmiany? 

Zmierzanie w zielonym kierunku z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy należy rozumieć w ten sposób, że jesteśmy świadomi społecznych oczekiwań wobec PGE w zakresie działań na rzecz klimatu, bo jesteśmy elementem ekosystemu społecznego i kształtujemy jakość życia mieszkańców Polski. Jesteśmy też świadomi celów neutralności klimatycznej do 2050 roku i redukcji emisji do 2030 roku wyznaczonych przez unijną politykę klimatyczną. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bez konwencjonalnej podstawy rozwój OZE i jednoczesne zapewnienie stabilnych dostaw energii nie byłoby możliwe.

Wojciech Dąbrowski, PGE

Trwa zapowiadany przeze mnie przegląd projektów pod kątem zasadności, rentowności, efektywności i przydatności dla Grupy Kapitałowej PGE. Szukamy oszczędności, bo szanujemy pieniądze. Stawiamy na naszą podstawową działalność i będziemy ograniczać projekty niezwiązane z tym, do czego jesteśmy powołani. Strategię zastaliśmy i żeby wypracować nową musimy mieć m.in. wiedzę jakie będą założenia do Polityki Energetycznej Polski 2040. Uważam, że szczególnie dzisiaj powinniśmy szanować i doceniać wiedzę, bo dzięki niej możemy zaproponować rozwiązania w oparciu o merytoryczne dane i analizy, a to jest istotne dla nas i dla naszych akcjonariuszy. Zmiany otoczenia gospodarczego, wynikające także z pandemii koronawirusa, skłaniają nas do intensyfikacji prac nad nową strategią Grupy Kapitałowej PGE. Pokażemy wizję na kolejne lata, wizję firmy nowoczesnej, dającej inwestorom stabilne korzyści. Niewątpliwie będzie to przyspieszenie zielonego kierunku.

Ostatnio przeprowadziliśmy testy na utratę wartości aktywów i dokonaliśmy znaczących odpisów. To ma charakter niegotówkowy, księgowy, niejako na papierze, ale pokazują one, że w przyszłości aktywa konwencjonalne - bo to głównie ich dotyczą te odpisy - wygenerują mniejszy zysk, niż zakładano we wcześniejszych okresach. Odpisy same w sobie nie determinują strategii. Tym niemniej przyczyną dokonania odpisów w segmencie energetyki konwencjonalnej jest spadek ich wartości dochodowej, który z kolei jest pochodną światowych i unijnych tendencji polityki klimatycznej. W tym świetle na odpisy aktualizujące należy patrzeć jako na odzwierciedlenie zmian w otoczeniu rynkowym w bilansie firmy. To jeszcze bardziej determinuje nas do zmiany strategii. Chcę podkreślić, że realizacja zielonego kierunku będzie przebiegać z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy i będzie realizowana ze stroną społeczną oraz z korzyścią dla polskiej gospodarki. 

Na ile uwzględnione w niej zostaną idee „Nowego Zielonego Ładu” i ostatnie propozycje Komisji Europejskiej?

Jak już powiedziałem jesteśmy świadomi i społecznych oczekiwań, i celów klimatycznych - neutralności do 2050 r. i zwiększenia celów redukcji CO2 do 2030 roku. Z różnych względów - technicznych, społecznych, ekonomicznych, niemożliwe jest przestawienie w ciągu 10 lat energetyki opartej na węglu na źródła odnawialne. Moje stanowisko jest jasne i wyraziłem je już na początku marca br. Jestem przeciwny twardemu zaostrzaniu celów emisyjnych, ponieważ ich osiągnięcie przez Polskę z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia nie jest to po prostu możliwe. Ale podtrzymuję, że przyszłością energetyki jest kierunek zielony, czyli wzrost udziału OZE. Jesteśmy gotowi aktywnie przyczyniać się do realizacji ambitnych, unijnych celów klimatycznych poprzez inwestycje w niskoemisyjne technologie wytwarzania energii – świadczą o tym zarówno podejmowane przez nas działania, jak i nasze plany. Niezbędne jest jednak odpowiednie wsparcie. W europejskim prawie klimatycznym wraz z przepisami dotyczącymi jeszcze ambitniejszych celów powinna zostać zapisana zasada proporcjonalnego zwiększenia finansowania w ramach EU ETS dla państw członkowskich o niskim PKB w przeliczeniu na mieszkańca.

Jakie kierunki rozwoju będą miały szczególne znaczenie dla Grupy PGE?

onshore, PGE

Będziemy rozwijać się w zielonym kierunku i oznacza to pozycję lidera w Polsce w energetyce wiatrowej na morzu i lądzie. Jesteśmy zaawansowani jeśli chodzi o przygotowania inwestycji na Bałtyku. Mamy też 550 MW mocy zainstalowanych w farmach lądowych, a już wkrótce zwiększymy je o kolejne 97 MW, i jesteśmy zainteresowani również ich akwizycjami. Jeśli pojawią się na rynku atrakcyjne propozycje nabycia aktywów wiatrowych, to jako Grupa będziemy tym zainteresowani.  

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka