Komisja ds. VAT

Sejmowa komisja śledcza, której zadaniem jest zbadanie przyczyn luki VAT i strat Skarbu Państwa z tego tytułu w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 r. Komisja składa się z 9 członków wybieranych przez większość sejmową spośród posłów. Komisja została powołana 5 lipca 2018 r.

Chcesz więcej tytułów?