Urszula Kuczyńska. Fot. Facebook/Urszula Kuczyńska
Urszula Kuczyńska. Fot. Facebook/Urszula Kuczyńska

Kuczyńska wyleciała z Razem za transfobię. Uzasadnienie sądu partyjnego

Redakcja Redakcja Partia Razem Obserwuj temat Obserwuj notkę 59

Sąd koleżeński Lewicy Razem wykluczył z partii Urszulę Kuczyńską, która była oskarżana o transfobię. 

Kuczyńska podkreślila, że obecnie „jakakolwiek polemika jest niedozwolona, bo jest transfobiczna”.

"Osoby z macicami"

Kuczyńską zalała fala krytyki w mediach społecznościowych w marcu. Byłej już działaczce Razem zarzucono „terfizm”, czyli odmianę transfobii (uprzedzenie wobec osób transpłciowych), które są udziałem feministek.

Polecamy: Kuczyńska oskarża Sex Work Polska: Za nagonką stoją środowiska związane z seksbiznesem

W wywiadzie, który udzieliła „Wysokim Obcasom” w grudniu ub.r. mówiła m.in. o tym, że niepokoją ją zmiany językowe. Oceniła, że „feminizm i równouprawnienie płci są naturalną lewicową postawą. Także w sensie językowym”. – Mam wątpliwości, czy dążenie do zamieniania „kobiet” na „osoby z macicami” albo „osoby menstruujące” to postawa lewicowa – powiedziała wówczas Kuczyńska.

Wyrok sądu koleżeńskiego

Zgodnie z wyrokiem sądu koleżeńskiego partii Lewica Razem, postanowiono wykluczyć Urszulę Kuczyńską z Razem, z zakazem ubiegania się o ponowne członkostwo przez okres trzech lat.

W uzasadnieniu czytamy, że nastąpiło to z powodu przesłanek, które można podzielić na dwie kategorie: stosowanie języka wykluczającego osoby transpłciowe, szerzenie i wspieranie treści transfobicznych oraz brak współpracy z organami partyjnymi w obliczu sytuacji kryzysowej, świadome działanie na szkodę partii.

Oprócz wywiadu, który ukazał się w „Wysokich Obcasach”, sąd koleżeński poddał ocenie także aktywność działaczki w mediach społecznościowych. „W ocenie działań Urszuli Kuczyńskiej należy też zwrócić uwagę na to, jakie cudze wypowiedzi Urszula Kuczyńska uznaje za słuszne i wartościowe oraz daje temu wyraz poprzez lajki. Poprzez reakcje w mediach społecznościowych podpisuje się pod stwierdzeniami, które są jawnie transfobiczne, a częstość reakcji na posty i komentarze pisane z profili otwarcie transfobicznych wskazuje na zsieciowanie” - napisał w uzasadnieniu sąd koleżeński.

Z kolei w słowach końcowych zamieszczonych w wyroku czytamy: „W naszej ocenie Urszula Kuczyńska naruszyła wartości takie jak inkluzywność, stawanie w obronie osób dyskryminowanych oraz działanie zespołowe”. „Nie wykorzystała szansy na to, żeby zrobić krok wstecz i przeprosić za krzywdzące słowa. W opinii składu orzekającego należy również w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy jako partia stworzyliśmy odpowiednie warunki do przyznawania się do błędów oraz zastanowić się, jak postępować w takich sytuacjach w przyszłości” - napisano.

"Niesamowity szantaż moralny"

Odnosząc się do zarzutów sądu koleżeńskiej Kuczyńska podkreśliła, że apelowała do partii, aby odłożyć dyskusję o kilka tygodni, aby emocje, które towarzyszą jej sprawie się wyciszyły i móc rozpocząć na spokojnie debatę.

W jej ocenie, obecnie „jakakolwiek polemika jest niedozwolona, bo jest transfobiczna”. – To jest problem rozrastania się kultury ograniczania wolności słowa, ograniczania swobody opinii i swobody wypowiedzi w obszarach, gdzie nie dokonał się wielki postęp czy wielka zmiana. Nagle jest cały zestaw obszarów na których nie można się wypowiadać w imię postępowej ortodoksji i każde podważenie dominującej narracji jest odbierane z miejsca jako atak. Za tym stoi taki niesamowity szantaż moralny – powiedziała działaczka.

Kuczyńska powiedziała, że nie będzie odwoływała się od decyzji sądu koleżeńskiego; przekazała, że rozpoczęła zbiórkę na pomoc prawną, pomoc psychologiczną i wsparcie kobiet poddanych ostracyzmowi, a także założenie organizacji broniącej praw kobiet.

KW

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka