Jak głosowaliby młodzi? PiS ma kłopot. Sondaż CBOS

Protesty przeciw PiS często gromadzą młodzież. Fot. PAP
Protesty przeciw PiS często gromadzą młodzież. Fot. PAP
17 proc. wyborców w wieku od 18 do 24 lat gotowych brać udział w ewentualnych wyborach parlamentarnych w 2021 r. poparłoby Polskę 2050; po 14 proc. - Lewicę i Konfederację, 13 proc. - KO; a 8 proc. - PiS - wynika z sondażu CBOS. 2 proc. młodych głosowałoby na Kukiz'15, a 1 proc. - na PSL.

26 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć"; 5 proc. odmówiło odpowiedzi.

CBOS w sondażu zbadał preferencje partyjne i frekwencję wyborczą wśród respondentów już uprawnionych do głosowania, mających od 18 do 24 lat. W badaniu CBOS używa zarówno danych z ostatnich dwóch dekad, jak i z 2021 r.

Polecamy:

Pracownicy handlu z Solidarności rozpoczną ostry protest? „Ludzie są rozwścieczeni”

Poseł Lewicy chciał śpiewać hymn UE w Sejmie. Witek: To nie sala koncertowa

Młodzi chcą głosować

Zauważono, że choć w ostatnich dwóch dekadach młodzi Polacy zarówno faktycznie, jak i deklaratywnie na ogół rzadziej byli skłonni do uczestniczenia w wyborach parlamentarnych, stan ten uległ zmianie po roku 2020, kiedy chęć uczestniczenia w demokratycznej procedurze wyłaniania posłów i senatorów rosła szybciej wśród młodych osób niż wśród ogółu wyborców. Między 2019 a 2020 r. frekwencja deklarowana przez najmłodszych głosujących wzrosła o 10 punktów procentowych (z 67 do 77 proc.), podczas gdy wśród ogółu wyborców - o 3 punkty (z 76 do 79 proc).

"Rok 2021 przyniósł dalszą, niebywałą mobilizację polityczną młodego pokolenia: średnia deklarowana frekwencja wyborcza od stycznia do września 2021 r. okazała się wyższa wśród młodych niż wśród ogółu respondentów (odpowiednio 75,66 wobec 74,55 proc). Szczególnie uwidoczniło się to na początku roku, w okresie od stycznia do marca 2021 – w tym czasie chęć udziału w wyborach była wśród młodych wyższa od przeciętnej o 4–5 punktów procentowych. W kolejnych miesiącach ta mobilizacja młodych nieco się obniżyła, by we wrześniu ponownie wzrosnąć" - podał CBOS. Jak zaznaczono, wówczas deklarowana frekwencja wśród młodych wyniosła 83 proc., a wśród ogółu – 77 proc.

CBOS podkreśla, że tym, co obecnie odróżnia młodych wyborców od pozostałych, jest zdecydowanie mniejsze poparcie dla partii rządzącej – PiS i częstsze sympatie wobec Lewicy oraz Konfederacji, a także minimalnie częstsza niż przeciętnie chęć głosowania na Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Wysoki poziom mobilizacji politycznej

Według CBOS wysoki poziom mobilizacji politycznej w 2021 roku i chęć udziału w wyborach nie oznaczają jednak, że wszyscy młodzi ludzie wybierający się na głosowanie mają jasno sprecyzowane sympatie partyjne. Zauważa, że duża część młodych Polaków - średnio 25,8 proc. wobec 18,3 proc. wśród ogółu badanych - nie wie na kogo głosować, albo powstrzymuje się od jednoznacznych deklaracji w tej kwestii.

"Jak wyglądałby skład parlamentu, gdyby w 2021 roku decydowali o tym tylko najmłodsi wyborcy, osoby w wieku od 18 do 24 lat? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że nie byłby to układ dwubiegunowy. Preferencje partyjne młodych osób są znacznie bardziej zróżnicowane, niż obserwujemy to wśród ogółu zdeklarowanych uczestników wyborów. Biorąc pod uwagę średnie deklaracje z 9 miesięcy 2021 roku można stwierdzić, że młodzi ludzie relatywnie najczęściej opowiadali się za Polską 2050 Szymona Hołowni (17 proc.), ale tylko nieco mniej zwolenników miała wśród nich Lewica (14 proc.) oraz Konfederacja WiN (14 proc.), a także KO (13 proc)" - podaje CBOS.

Jak zaznaczono, najmniej sympatyków ma w tej grupie wiekowej PiS - 8 proc., czyli ponad czterokrotnie mniej niż w ogóle badanych, podczas gdy średnie poparcie dla dwóch głównych ugrupowań opozycyjnych – KO oraz Polski 2050 wśród młodych jest zbliżone do tego wśród ogółu badanych.

Lewica i Konfederacja

"Natomiast Lewica oraz Konfederacja WiN to ugrupowania, które można określić jako ugrupowania młodych – średnie poparcie dla tych partii czy bloków partii jest w skali ośmiu miesięcy 2021 roku ponad trzykrotnie większe niż w grupie badanych powyżej 24 roku życia" - wskazuje CBOS. Jeśli chodzi o PSL ma ono mniej zwolenników wśród młodych wyborców niż wśród ogółu, natomiast Kukiz’15 cieszy się minimalnie większym poparciem młodych respondentów.

Według CBOS chęć głosowania na Lewicę znacznie częściej deklarują młode kobiety (18 proc.) niż młodzi mężczyźni (10 proc). Deklaracje poparcia tego bloku w wyborach są wśród młodych osób tym częstsze, im większa jest zamieszkiwana przez nich miejscowość. Poparcie dla tego bloku idzie w parze przede wszystkim z lewicowymi przekonaniami politycznymi, a także z nieuczestniczeniem w praktykach religijnych.

Jak zaznaczono, Konfederacja to przede wszystkim wybór młodych mężczyzn: ugrupowanie to popiera 22 proc. mężczyzn między 18 a 24 rokiem życia i 4 proc. młodych kobiet. Z deklaracji ankietowanych wynika, że jest to najważniejsza partia młodych prawicowców. Na to ugrupowanie gotowe jest głosować 39 proc. zwolenników prawicy w wieku między 18 a 24 rokiem życia. Sympatiom dla tej formacji wyraźnie sprzyjają również częste praktyki religijne i – w już niezbyt dużym stopniu – zamieszkiwanie w miastach, choć nie tych największych.

Lubię to! Skomentuj197 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka