Komisja Europejska podważa bezstronność Trybunału Konstytucyjnego. Jest procedura

KE krytykuje Polskę. Wszczyna procedurę naruszeniową
KE krytykuje Polskę. Wszczyna procedurę naruszeniową
Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową wobec Polski w związku z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu uważa, że Unia wychodzi poza traktatowe prerogatywy, a Solidarna Polska przedstawia ten konflikt jako atak na suwerenność.

Komisja Europejska wszczęła procedurę, bowiem uważa, że z powodu wyroków Trybunału Konstytucyjnego Polska uchybiła zobowiązaniom kraju członkowskiego.  

Kolejna odsłona sporu z Brukselą 

"Zdaniem Komisji polski Trybunał Konstytucyjny naruszył art. 19 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule. Uważamy, że to orzecznictwo narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń TSUE" - brzmi komunikat KE. 

Zobacz: 

"Pępkowe" w Ministerstwie Sportu i zarzuty o szpiegowanie

"To będą drogie święta Bożego Narodzenia. I bardzo niepewny przyszły rok"

Dramatycznie wysoka liczba zgonów na COVID-19

Chodzi o ten fragment Traktatu: "Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii". 

"Polski TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga traktat. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa. Prawa Europejczyków na mocy traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie żyją w Unii Europejskiej" - powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej, krytykując orzecznictwo TK.

Przypomnijmy, że w lipcu 2021 r. Trybunał zdecydował, że TSUE wykracza poza swoje kompetencje, gdy zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa. TK uznał to za niezgodne z konstytucją. Z kolei w październiku tego roku sędziowie ocenili - po rozpoznaniu wniosku premiera - iż przepisy europejskie w zakresie w jakim organy unijne działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. 

PiS nie zgadza się z decyzją KE 

Politycy obozu rządzącego krytykują kolejną odsłonę wojny z Brukselą, wskazując na pierwszeństwo konstytucji w hierarchii aktów prawnych.

- Nasze stanowisko w zakresie przekraczania kompetencji przez niektóre organy Unii Europejskiej jest niezmienne. Traktaty unijne wprost wskazują zakres działań UE. Organy UE nie mogą wykraczać poza literalnie ujęte kompetencje - stwierdził Piotr Mueller. 

- Polski rząd odnosi się do poszczególnych pism Komisji w terminach wynikającym z przepisów. Tak też będzie tym razem - zapewnił rzecznik rządu, dodając, że podobne wątpliwości co Polska ws. wykroczenia poza traktatowe prerogatywy zgłaszają inne państwa, jak np. Dania. 

Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski idzie jeszcze dalej. - Widzimy, że wczorajszy wyrok TSUE jest elementem zaplanowanej akcji. Dzisiaj w oparciu o tezy wyroku KE wszczyna postępowanie i chce podporządkować prawu unijnemu Trybunał Konstytucyjny w Polsce. To napaść na polską konstytucję i naszą suwerenność - skomentował wiceminister sprawiedliwości. 

W podobnym tonie skomentowała spór z Unią Beata Szydło. 

- Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce, negując funkcjonowanie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To już nie jest spór prawny, to atak na polską Konstytucję i podstawy polskiej państwowości. KE chce pozbawić Polskę prerogatyw suwerennego państwa - oceniła była premier. 

 

Czytaj: 

Szrot: prezydent nie jest notariuszem rządu. Podpisze lex TVN?

Ranking zaufania do polityków zaskakuje. Komu ufamy najbardziej, a komu najmniej?

Od kiedy zerowy VAT na żywność? Minister finansów podał datę

GW

Lubię to! Skomentuj202 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka