fot. PGNiG
fot. PGNiG

Spór PGNiG i Gazpromu o ceny gazu - Sąd UE wydał dwa wyroki

Redakcja Redakcja Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 29
PGNiG przegrało i wygrało jednocześnie spór z Gazpromem. Sąd UE odrzucił skargę PGNiG na ugodę KE z Gazpromem, ale jednocześnie uznał, że decyzja KE o odrzuceniu skargi PGNiG na praktyki Gazpromu jest nieważna.


PGNiG przegrywa w sprawie ugody KE z Gazpromem

Sąd UE odrzucił skargę PGNiG na ugodę, którą w 2018 roku Komisja Europejska zawarła z Gazpromem w sprawie nadużywania pozycji rynkowej. Dzięki tej ugodzie rosyjski koncern uniknął dużych kar finansowych.

Dokładnie chodziło o to, że w maju 2018 r. Komisja Europejska zawarła ugodę z Gazpromem po przeprowadzeniu dochodzenia ws. nadużywania przez rosyjski koncern dominującej pozycji na rynkach gazu w takich państwach jak Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry i Słowacja.

Choć KE ustaliła, że Gazprom w sposób systemowy łamał regulacje dot. wolnej konkurencji — m.in. poprzez nakładanie ograniczeń terytorialnych w umowach na dostawy gazu z hurtownikami, prowadzenie nieuczciwej polityki cenowej, wymuszanie kontroli nad inwestycjami na polskim odcinku gazociągu jamalskiego — to po przedstawieniu przez rosyjskie przedsiębiorstwo pisemnych zobowiązań do zaniechania tych praktyk, zamknęła postępowanie administracyjne i rosyjski koncern uniknął kar.

PGNiG uznał, że Komisja naruszyła prawo UE i w październiku 2018 r. skierował sprawę do TSUE. Skargę polskiego przedsiębiorstwa poparły rządy Polski i Litwy.

"Sąd oddalił skargę na decyzję Komisji uznającą za wiążące zobowiązania przedstawione przez Gazprom w celu uwzględnienia zastrzeżeń Komisji w zakresie konkurencji dotyczących krajowych rynków wyższego szczebla dostaw hurtowych gazu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja zatwierdzająca te zobowiązania nie jest obarczona błędami proceduralnymi lub merytorycznymi zarzucanymi przez stronę skarżącą" - podał Sąd UE w komunikacie.

– Podtrzymanie decyzji Komisji z 2018 r. może utwierdzić Gazprom w przekonaniu, że działania polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na europejskim rynku gazu będą traktowane przez instytucje unijne pobłażliwie. Brak zdecydowanej reakcji na podobne praktyki w przeszłości mógł wręcz ośmielić Gazprom do ograniczenia dostaw i niezapełniania magazynów w UE, co w przeważającej mierze odpowiada za obecny, historycznie wysoki poziom cen gazu na europejskich rynkach hurtowych – podkreślił Paweł Majewski,  Prezes Zarządu PGNiG SA.

PGNiG wygrywa w sprawie dotyczącej nierynkowych działań Gazpromu 

Jednocześnie sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej odrzucającej skargę PGNiG na praktyki Gazpromu, złożoną w trakcie postępowania antymonopolowego wobec rosyjskiego koncernu.

Zdaniem sędziów, Komisja Europejska powinna powiadomić PGNiG na piśmie o odrzuceniu skargi, czego nie zrobiła. Ze względu na naruszenie uprawnień proceduralnych sąd uznał decyzję KE z 2019 r., odrzucającą skargę PGNiG, za nieważną.

Komisja nie przestrzegała uprawnień proceduralnych, przysługujących polskiej firmie w ramach postępowania antymonopolowego, które doprowadziło do wydania decyzji o ugodzie z Gazpromem - orzekł SUE. Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie - wskazano w orzeczeniu.

Sąd przypomniał, że Komisja odróżniła zawarte w skardze PGNiG twierdzenia, które odpowiadały zastrzeżeniom w zakresie konkurencji objętym zobowiązaniami Gazpromu od pozostałych twierdzeń wysuniętych w tej skardze, i jeśli chodzi o tę drugą kategorię twierdzeń, oddaliła ona m. in. twierdzenia dotyczące warunków w zakresie infrastruktury.

– Wygrana przed Sądem UE oznacza, że Komisja Europejska musi ponownie zbadać skargę PGNiG z 2017 roku. Liczymy na to, że Komisja Europejska wykorzysta okazję, którą daje dzisiejszy wyrok, do podjęcia zdecydowanych działań wobec naruszeń prawa konkurencji przez Gazprom. Trzeba podkreślić, że większość praktyk Gazpromu, które zakwestionowało PGNiG, ma swoją kontynuację również dzisiaj i powinna być przedmiotem wnikliwego zbadania ze strony Komisji ze względu na konsekwencje, jakie mogą wywoływać na europejskim rynku gazu – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.


ja

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj29 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka