Najnowszy sondaż CBOS. Jakie nastroje Polaków zimą 2022 roku?

źródło: Pixabay
źródło: Pixabay
W porównaniu ze styczniem o 3 punkty procentowe zwiększył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, odsetek negatywnie oceniających tę sytuację zmniejszył się o 2 punkty procentowe.

W styczniu 21 proc. ankietowanych uważało, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Po drugiej stronie było 61 proc. badanych, którzy mieli przeciwne zdanie. 18 proc. nie miało zdania na ten temat.

Wiek głównym czynnikiem wpływającym na opinię

Z analizy wynika, że głównym czynnikiem różnicującym opinie o sytuacji w kraju jest wiek. W dalszej kolejności jest to wykształcenie oraz status społeczno-ekonomiczny wraz z miejscem zamieszkania.

Dane mówią o tym, że najlepsze zdanie o sytuacji w Polsce posiadają starsi respondenci, a szczególnie w wieku powyżej 65 lat. Jest to jedna z nielicznych grup, w której zdecydowanie więcej jest osób zadowolonych z kierunku rozwoju sytuacji w kraju. 

Podobne zdanie mieli respondenci z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym oraz osoby średnio usytuowane (o miesięcznych dochodach od 1500 do 1999 zł).

Młodzież bez entuzjazmu

Młodsi respondenci, zwłaszcza w przedziale wiekowym 25-34 lata, są najbardziej zaniepokojeni sytuacją w kraju. Ich zdanie podzielają też badani z wykształceniem średnim lub wyższym oraz osoby najlepiej usytuowane z miesięcznymi dochodami wynoszącymi od 3000 zł wzwyż. Do grupy tej zaliczają się mieszkańcy dużych miast o populacji minimum 500 tys.

Najgorzej sytuację w Polsce oceniają badani: kadra kierownicza, specjaliści, właściciele firm, średni personel, technicy, pracownicy usług oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

Zobacz też:

CBOS: ocenę sytuacji warunkują przede wszystkim poglądy polityczne

Jak wynika z danych CBOS – poglądy na temat sytuacji w kraju warunkuje przede wszystkim orientacja polityczna i światopoglądowa. Z biegu spraw w kraju częściej niż przeciętnie zadowoleni są respondenci deklarujący prawicowe poglądy polityczne. Zdecydowana większość osób identyfikujących się z lewicą lub politycznym centrum uważa, że sprawy idą w złym kierunku. Dobrej ocenie sytuacji sprzyja zaangażowanie w praktyki religijne.

W elektoratach ugrupowań cieszących się obecnie największym poparciem społecznym, rozwój sytuacji w kraju oceniany jest pochlebnie w większości przez zdeklarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Osoby popierające ugrupowania opozycyjne, a także osoby niezdecydowane, kogo poprzeć w wyborach i nie biorący udziału w wyborach na ogół są niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce.

Co z nadziejami na poprawę sytuacji w ciągu roku?

13 proc. badanych (czyli tyle samo co w styczniu) spodziewa się, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce ulegnie poprawie. 34 proc. (o 8 proc. więcej niż w styczniu) twierdzi, że nic się nie zmieni. 44 proc. (mniej o 6 proc.) uważa, że sytuacja się pogorszy. 9 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 p. proc.).

— Od jesieni ubiegłego roku z miesiąca na miesiąc notujemy jedynie bardzo niewielkie zmiany ocen sytuacji politycznej. W lutym jest ona oceniana minimalnie lepiej niż w styczniu — podaje CBOS.

Dane na temat sytuacji politycznej w Polsce

15 proc. respondentów (tyle samo co przed miesiącem) ocenia, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra. 26 proc., że nie jest ani dobra, ani zła (wzrost o 1 p. proc.). 51 proc. uważa, że jest zła (spadek o 2 p. proc.). 8 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 p. proc.).

Niezadowolenie z sytuacji politycznej wyrażane jest najczęściej przez badanych identyfikujących się z lewicą, ale także większość określających swoje poglądy jako centrowe. Lepiej niż przeciętnie postrzegają sytuację w kraju respondenci deklarujący prawicowe poglądy polityczne. Dane wykazują, że religijność sprzyja dobrym ocenom sytuacji w kraju. Wraz ze spadkiem częstości praktyk religijnych rośnie krytycyzm.

9 proc. ankietowanych (tyle samo co w styczniu) prognozuje, że poprawi się sytuacja polityczna. 46 proc. sądzi, że się nie zmieni (wzrost o 4 p.). 32 proc. uważa, że się pogorszy (spadek o 3 p.). 13 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 p.).

CBOS: W lutym przełamana została tendencja do pogarszania się ocen sytuacji gospodarczej

Dane mówią o 24 proc. badanych (wzrost o 5 p. proc. w stosunku do stycznia), którzy oceniają, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra. 29 proc. (spadek o 2 proc.) uważa, że nie jest ani dobra, ani zła. 42 proc. twierdzi, że sytuacja w kraju jest zła (spadek o 3 proc.). 5 proc. nie ma zdania na ten temat (tyle samo co przed miesiącem).

Jak podaje CBOS, oceny sytuacji gospodarczej zależą w głównej mierze od orientacji politycznej i światopoglądowej.

Kondycję polskiej gospodarki dobrze oceniają badani deklarujących prawicowe poglądy polityczne, podczas gdy większość identyfikujących się z lewicą oraz blisko połowa określających swoje przekonania jako centrowe uważa, że jest ona zła. Dobrym ocenom sytuacji gospodarczej sprzyja częsty udział w praktykach religijnych, i odwrotnie – wraz ze spadkiem częstości tych praktyk rośnie krytycyzm.

Lubię to! Skomentuj32 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka