Niemcy mają najwięcej lekarzy. Polska w unijnej czołówce

W Polsce praktykuje 125 tysięcy lekarzy. Fot: David Mark/Pixabay
W Polsce praktykuje 125 tysięcy lekarzy. Fot: David Mark/Pixabay
Co piąty lekarz pracujący w Unii Europejskiej praktykuje za naszą zachodnią granicą. Polska pod względem liczby czynnych zawodowo medyków plasuje się w pierwszej piątce krajów UE.

Eurostat podał dane dotyczące kadry medycznej. Wyliczył, że w całej UE pacjentami opiekuje się 1,75 mln lekarzy, a będzie ich jeszcze więcej, bo rośnie liczba absolwentów medycyny w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Badania Eurostatu pokazały, że im większe państwo, tym więcej aktywnych lekarzy. Co piąty praktykuje w Niemczech, jest ich tam 372 tys. Drugie miejsce z liczbą 238 tys. medyków zajmują Włochy, za nimi są Hiszpania (217 tys.) i Francja, w której aktywnych jest 214 tys. lekarzy. W sumie daje to blisko 60% całkowitej liczby lekarzy funkcjonujących w UE. Zaskoczeniem może być piąte miejsce Polski, które zapewniło nam 125,3 tys. aktywnych zawodowo lekarzy. 

Czytaj: Najdroższy lek świata na SMA będzie refundowany w Polsce

Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o liczbę lekarzy w stosunku do liczby ludności. Tutaj pierwsze miejsce zajęła Grecja, w której na 100 tys. mieszkańców pracuje 620 lekarzy. Za nią znalazły się Portugalia (549 lekarzy na 100 tys. mieszkańców) i Austria (535 lekarzy na 100 tys. mieszkańców). W tym rankingu Polska z liczbą 340 lekarzy zajmuje odległe miejsce, ale jeszcze gorzej jest w Luksemburgu, w którym na 100 tys. mieszkańców przypada 299 lekarzy.

Coraz starsi pacjenci, coraz starsi lekarze

Dane pokazują, że wprawdzie w latach 2015–2020 liczba lekarzy na 100 tys. mieszkańców wzrosła w każdym z państw członkowskich, ale te wzrosty mogą wynikać z większej bezwzględnej liczby lekarzy, albo z mniejszej liczby mieszkańców. Taki trend potwierdza zmiany demograficzne związane ze starzeniem się ludności w Europie i związane z nimi rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Największy wzrost odnotowano w Rumunii, gdzie liczba lekarzy z uprawnieniami zwiększyła się z 277 na 100 tys. mieszkańców w 2015 r. do 333 w 2020 r. , czyli o 20%. Najmniejszy mają na swoim koncie Węgry i Estonia, tam wzrost liczby lekarzy na 100 tys. mieszkańców był mniejszy niż 2%.

Czytaj: Ile osób umrze w Polsce jesienią na COVID-19? Są dane ekspertów

Starzeją się nie tylko pacjenci, ale również lekarze, bo właśnie teraz pokolenie wyżu demograficznego osiąga wiek emerytalny. W 10 państwach członkowskich odsetek lekarzy w wieku 55 lat i starszych wynosił ponad 40%, a we Włoszech i Bułgarii - odpowiednio 56% i 53%. W większości pozostałych państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane, lekarze z tej grupy wiekowej stanowią od 22% do 37%. Były też kraje, które mają duży odsetek lekarzy poniżej 35 roku życia. Tak jest na Malcie (45%), w Rumunii (34%) i Holandii (31%).

W UE więcej lekarek

Kraje UE różnią się pod względem struktury płci pracujących lekarzy. Ostatnia dekada przyniosła wzrost odsetka liczby kobiet lekarzy, które w 17 państwach stanowią zdecydowaną większość medyków. W Chorwacji, Słowenii i Finlandii wartość ta wyniosła 60%, a w Rumunii i bałtyckich państwach członkowskich - ponad 70%, z czego najwięcej na Łotwie (74%) i w Estonii (73%). Z kolei najwyższy odsetek lekarzy mężczyzn zarejestrowano w Luksemburgu (64%), na Cyprze (62%) oraz w Grecji, na Malcie i we Włoszech (od 55% do 57%). W Austrii i Francji różnica między lekarzami mężczyznami i kobietami wynosiła mniej niż 3%, a w Szwecji – mniej niż 1%.

Zachęty dla przyszłych lekarzy

Rządy wielu państw stosują zachęty by zwiększyć liczbę studentów kierunków medycznych. Ma to zabiec brakowi lekarzy, który jest coraz bardziej odczuwalny. W UE na każde 100 tys. mieszkańców przypadało 16 absolwentów medycyny. Najwyższe wskaźniki odnotowano w Rumunii (26), na Malcie (26) i w Irlandii (25). Większość pozostałych państw UE dla których dostępne są dane, odnotowała 10 - 23 absolwentów na 100 tys. mieszkańców. Żaden student medycyny nie ukończył studiów w Luksemburgu, a Cypr, który nie miał absolwentów medycyny przed 2019 r., w 2019 r. miał ich 5,1 na 100 tys. mieszkańców. Pomiędzy rokiem 2010 a 2020 liczba lekarzy kończących studia na 100 tys. mieszkańców wzrosła w praktycznie wszystkich państwach członkowskich UE, chociaż w niektórych z nich mogło to być związane ze spadkiem całkowitej liczby ludności. Jedynymi państwami członkowskimi, które zgłosiły niższy odsetek absolwentów medycyny na 100 tys. mieszkańców w 2020 r. niż w 2010 r. były Austria, Estonia, Niemcy i Finlandia.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej: 

Lubię to! Skomentuj27 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości