Zostały już niecałe trzy lata. Potem rynek finansowy w Polsce czeka ogromna zmiana

Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0
Wskaźnik WIRON, który jest następcą WIBOR-u, zacznie być stosowany powszechnie od 2025 roku. To właśnie wtedy instytucje finansowe będą miały obowiązek dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów opartych na WIBOR na nowy wskaźnik.

WIRON coraz bliżej

WIRON będzie stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie) — poinformował we wtorek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, publikując tzw. mapę drogową, która jest programem reform i zadań przy wymianie wskaźnika.

Jak wynika z opublikowanego we wtorek na stronach KNF dokumentu "Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID", już od grudnia 2022 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych, natomiast od 2023 r. banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

WIRON powszechnie od 2025 roku

Powszechne stosowanie nowego wskaźnika - jak podano - ma nastąpić w 2025 r. "Wtedy instytucje finansowe muszą dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR na nowy wskaźnik WIRON" - napisano.

"W czwartym kwartale Administrator indeksu WIRON (GPW Benchmark) zamyka proces dostosowawczy, zapewnia dostępność indeksu oraz publikuje stosowną dokumentację. Spełnione zostają wszelkie wymogi formalne pozwalające na rozpoczęcie stosowania indeksu WIRON na rynku finansowym" - wskazano w dokumencie.

Zaznaczono, że w czwartym kwartale zakłada się publikację zmian w dokumentacji ISDA Definitions uwzględniającą nowy indeks WIRON. "Zmiana ta jest kluczowa z punktu widzenia rozpowszechniania indeksu na rynku międzynarodowym, a przy tym wzrostu możliwości zawierania transakcji pochodnych i rozwoju rynku instrumentów finansowych stosujących nowy wskaźnik referencyjny" - wyjaśniono.

NGR zaakceptował plan

Obecnie - jak wskazano - trwają przygotowania do publikacji dokumentów analitycznych oraz rekomendacji opracowanych przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), które określą standardy stosowania indeksu WIRON w produktach kredytowych, instrumentach dłużnych oraz instrumentach pochodnych. Dodano, że dokumentacja obejmie w szczególności rekomendowany katalog konwencji odsetkowych dla instrumentów stosujących WIRON.

"Z uwagi na fakt, że na reformę wskaźników referencyjnych składa się bardzo wiele wzajemnie powiązanych elementów, proces ten będzie rozłożony w czasie. NGR określiła w mapie drogowej, że przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana w całości do końca 2024 r., przy czym wdrożenie przez uczestników rynku nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON planowane jest na lata 2023 i 2024" — czytamy w komunikacie UKNF.

Jak przypomniano, NGR powołano w trzecim kwartale br. określając cele, zakres i tryb jej funkcjonowania. Komitet Sterujący NGR wybrał WIRON jako rekomendowany indeks zastępujący dotychczasowy wskaźnik referencyjny WIBOR.

SW

Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka