W 2023 roku podwyższony zostanie podatek od posiadania psa. (fot. PAP)
W 2023 roku podwyższony zostanie podatek od posiadania psa. (fot. PAP)

Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Zapłacą też wyższy podatek

Redakcja Redakcja Podatki Obserwuj temat Obserwuj notkę 63
W przyszłym roku właściciele psów będą musieli zapłacić wyższy podatek od posiadania czworonoga niż dotychczas. Ile wyniesie danina? Ponadto, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze zapowiedział, że rząd pracuje nad wprowadzeniem obowiązku czipowania psów.

Podatek od posiadania psa

Wpływy z podatku od posiadania psów zasilać mają budżet gminy. Zgodnie z z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może (choć nie musi) wprowadzić taką opłatę. Aby sprawdzić, czy w naszej miejscowości obowiązuje taki podatek, należy zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej konkretnej gminy, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje.

Ustawa wskazuje, że opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psy. "Dziennik Gazeta Prawna" podkreśla, że istotny jest akcent na posiadaczy, a nie właścicieli.

— Wynika to z tego, że udowodnienie istnienia prawa własności psa może być w wielu przypadkach prawie niemożliwe – zwłaszcza w braku współpracy właściciela z organem podatkowym  — czytamy.

Podatek od psa 2023. Opłata będzie wyższa

Wysokość podatku od posiadania psa określana jest przez radę gminy w stosownej uchwale. Nie może ona jednak przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministerstwa Finansów. Stawka maksymalna podatku ustalana jest na każdy rok oddzielnie, zatem opłata z roku na rok może różnić się wysokością.

W przyszłym roku nastąpi podwyżka wyższa niż zwykle. W 2021 roku opłata ta wynosiła 130,30 zł. Obecnie jest to 135 zł. Z kolei w 2023 roku podatek od posiadania psa wynosić będzie 150,93 zł.

Daninę zapłacić można w kasie gminy lub przelewem na jej konto, czy też u inkasenta. O dokładnym terminie płatności decyduje rada gminy.

Zwolnieni z podatku od psa

Niektórzy są zwolnieni z podatku od posiadania psa. Są to m. in członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Opłata nie obowiązuje też osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, osób w wieku powyżej 65 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe czy podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych.

Będzie obowiązek czipowania psów

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze zapowiedział, że rząd chce wprowadzić ustawę o obowiązku czipowania psów.

— Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku czipowania psów. Tak, żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje — powiedział Kowalczyk.

Wicepremier Kowalczyk zaznaczył, że trzeba zadbać o zwierzęta, które nam towarzyszą.

— A szczególnie na obszarach wiejskich bardzo mocno doskwiera bezdomność psów — dodał.

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka