W święta nie tak trudno o chorobę. Fot. PAP/Darek Delmanowicz / Pixabay / Canva
W święta nie tak trudno o chorobę. Fot. PAP/Darek Delmanowicz / Pixabay / Canva

W święta łatwo zachorować. Pomoc lekarska w nagłych wypadkach

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
Co zrobić jeśli w święta zachorujemy albo stan naszego zdrowia nagle się pogorszy? Na szczęście działają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, do których nie obowiązuje rejonizacja. To ważne, bo przecież okres świąteczny to również czas podróżowania.

Choroba w święta. Co w razie nagłego wypadku?

Większością z nas opiekuje się lekarz rodzinny, ale przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie pełnią dyżurów całodobowych. W nocy i w dni ustawowo wolne od pracy, w tym święta, ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których można otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Polecamy:

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to udziela porad i pomocy w takim zakresie, jak w czasie dnia robi to lekarz POZ.

W tym czasie można też skorzystać z pomocy na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK). Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnić formularz.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać zawsze wtedy my sami albo nasze dzieci źle się czujemy i obawiamy się, że stan zdrowia pogorszy się do następnego dnia, ale nie ma zagrożenia życia. Wtedy właśnie trzeba iść do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz może zdecydować się na wizytę domową. Jeśli jednak my albo nasze dziecko czuje się źle, ale stan jest stabilny, możemy też poczekać do następnego dnia. I wtedy zwrócić się po pomoc do swojego lekarza POZ. Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta w przypadkach medycznie uzasadnionych lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pomoc udzielana jest również w przypadku nagłego bólu zęba, bo wyznaczone placówki pełnią dyżury stomatologiczne.

Zagrożenie dla zdrowia i życia w święta. Gdzie skorzystać z pomocy?

Wykaz punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po wybraniu swojego województwa widać, gdzie można skorzystać z pomocy najbliżej swojego miejsca zamieszkania. 

Jak wiadomo życie niesie z sobą wiele niespodzianek, również tych przykrych i może zdarzyć się, że będzie zagrożone życie nasze lub naszych bliskich albo będziemy uczestnikami wypadku. Wtedy do dyspozycji mamy numery 112 lub 999.

Numery alarmowe 999 i 112

Numer 999 jest numer alarmowym pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny. Natomiast 112 to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia. Operator numeru 112 po rozmowie z osobą zgłaszającą problem powiadomi odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp. Może także połączyć nas bezpośrednio z właściwą służbą.

Pamiętajmy, że również w święta obowiązuje zasada, że nie wolno wzywać karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości