Dworek „Milusin”, który wchodzi w skład Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a który dzięki rządowemu wsparciu odzyskał dawną świetność. Fot. KPRM/Krystian Maj
Dworek „Milusin”, który wchodzi w skład Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a który dzięki rządowemu wsparciu odzyskał dawną świetność. Fot. KPRM/Krystian Maj

Pomoc dla samorządów, aby polskie zabytki mogły odzyskać dawny blask

Redakcja Redakcja Zabytki Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
Termin składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został wydłużony z 31 stycznia do 17 marca. Jak podaje Kancelaria Premiera, "dzięki temu, więcej samorządów będzie mogło skorzystać ze wsparcia na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące swoich zabytków".

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

"Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. To także bardzo ważne działanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Zabytki wpływają bowiem na turystykę i napędzają rozwój gospodarek lokalnych" - czytamy na stronie KPRM.

W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na renowacje zabytkowych budynków do 3,5 mln zł.

Zabytki i ich rola dla lokalnej społeczności

Inaugurując w listopadzie 2022 r. Rządowy Program Odbudowy Zabytków premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Piotr Gliński zwrócili uwagę na potrzebę dbania o kulturę. Inicjatywa ma na celu przywrócenie dawnego blasku zabytkom, a dzięki temu wsparcie rozwoju w obszarze kultury i w lokalnych społecznościach.

Szef polskiego rządu podkreślił, że praca przy zabytkach to coś, co nie tylko spaja przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. To również inwestycje w gospodarkę lokalną, bo zabytki to także budynki użyteczności publicznej.

– Często zabytki są dumą lokalnych społeczności. Mogą być magnesem przyciągającym turystów do zapoznania się z lokalną kulturą danego regionu. Nie ma nic ważniejszego niż kultura, która tworzy tą przestrzeń do życia dla całego społeczeństwa, dla całego narodu – zwrócił uwagę premier Morawiecki.

– Dzisiaj wchodzimy w kolejny etap odważnego rozwoju w obszarze kultury, który będzie służył nam wszystkim – dla wzmocnienia naszej tożsamości i wspólnoty oraz dla piękna Polski – podkreślił wicepremier Gliński.


Dofinansowanie do odnowy zabytków

"Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. Bezzwrotne rządowe wsparcie mogą przeznaczyć na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dotyczących zabytków wpisanych do rejestru. Dzięki temu nasze zabytki będą mogły być uchronione przed degradacją i niszczeniem" - podano.

Środki mogą być wykorzystane na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Samorząd może je przeznaczyć bezpośrednio na zabytki pod swoją opieką albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład samorządów to jedynie 2 proc. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach: do 150 tys. zł; do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Wnioski można składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem BGK w Aplikacji Polski Ład, udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl. Nabór wniosków zakończy się 17 marca 2023 roku.

ja

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura