Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o przyznanie 500+ na kolejny okres świadczeniowy. (fot. Pixabay)
Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o przyznanie 500+ na kolejny okres świadczeniowy. (fot. Pixabay)

Wnioski o 500+. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na kolejny okres rozliczeniowy

Redakcja Redakcja 500 plus Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500+ na kolejny okres świadczeniowy. Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń.

Program 500+

Rządowy program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wsparcie w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

— Zachęcam wszystkich rodziców, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosku. Sama procedura odbywa się bez wychodzenia z domu, dzięki dostępnym platformom internetowym. Złożenie wniosku do 30 kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia. My ze swojej strony zapewniamy, że środki trafią do rodzin zgodnie z terminami. Program Rodzina 500+ będzie realizowany, a środki na ten cel zostały zabezpieczone — mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. — Comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko, trafia do rodzin już siódmy rok z rzędu. Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel blisko 220 mld zł, a wsparciem objętych zostało blisko 7 mln dzieci. 

ZUS przyjmuje wnioski

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Wypłaty po prawidłowym złożeniu wniosku

Przy składaniu wniosku można skorzystać z Platformy PUE ZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl i bankowości elektronicznej. Rodzicom, którzy prawidłowo wypełnią i złożą wniosek:

  •  do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
  • w maju 2023 r., będą mieli wypłacone środki do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec,
  • w czerwcu 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do końca sierpnia, z wyrównaniem kwot od czerwca,
  • w lipcu 2023 r., będą mieli wypłacone środki do 30 września, z wyrównaniem od lipca,
  • w sierpniu 2023 r., świadczenie zostanie wypłacone do 31 października, a wyrównanie od sierpnia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego

Terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych. Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

500+ dla Ukraińców

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". 

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+ z wniosków składanych do ZUS od 1 stycznia 2022 r. można uzyskać pod nr tel: 22 560 16 00.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo