Dr Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako "Mama Ginekolog". (fot. Instagram)
Dr Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako "Mama Ginekolog". (fot. Instagram)

Kara dla szpitala, który współpracował z Mamą Ginekolog. Czarne chmury nad celebrytką

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 22
Szpital, w którym „Mama Ginekolog” przyjmowała rodzinę i znajomych poza kolejnością otrzymał karę od NFZ i będzie regularnie kontrolowany. Sprawę lekarki skierowano także do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Mama Ginekolog przyjmowała poza kolejką

Przypomnijmy, że na początku lutego lek. Nicole Sochacki-Wójcicka, znana jako „Mama Ginekolog", Pracująca w Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCZKiN WUM), pochwaliła się na jednym z portali społecznościowych, że koleżanki i członków rodziny przyjmuje poza kolejnością w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Krótko po tym NFZ zażądał „w trybie pilnym” wyjaśnień od UCZKiN i rozpoczął kontrolę dotyczących hospitalizacji na zlecenie lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej w tym szpitalu oraz przyjmowania pacjentek poza kolejnością.

Stanowisko NFZ: Nie ma lepszych i gorszych pacjentów

W swoim stanowisku NZF podkreślił, że nie ma lepszych i gorszych pacjentów. Władze szpitala od początku zadeklarowały wolę współpracy w wyjaśnieniu sprawy. Na stronie UCZKiN znajduje się oświadczenie prof. dr hab. Tomasz Kuczura, Prezes Zarządu w którym jako Prezes Szpitala informuje, „iż nigdy Zarząd Spółki, którego jestem jedynym reprezentantem od kwietnia 2021 r., nie wyrażał zgody na działalność, na którą wskazywała w swoich wypowiedziach lek. rezydent Nicole Sochacki-Wójcicka. Dotyczy to zarówno jej osoby, jak i wszystkich pozostałych lekarzy zatrudnionych w Centrum. Na powyższe postępowanie Prezes Zarządu nigdy zgody nie wyraził, ani nigdy zgody takiej nie wyrazi w przyszłości. Jednocześnie informuję, iż w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, na polecenie Prezesa, powołany został w dniu wczorajszym zespół kontrolny i na podstawie protokołu pokontrolnego z wnioskami i rekomendacjami zostaną podjęte oficjalne decyzje, ze wszystkimi potencjalnymi konsekwencjami prawnymi lub organizacyjnymi wobec osób podejmujących działalność niezgodną z prawem lub etyką lekarską.”

Nieprawidłowości w UCZKiN po kontroli NFZ

Dzisiaj NFZ zakończył kontrolę UCZKiN. Po analizie m.in. dokumentacji medycznej i rozliczeń szpitala z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku jednej hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, trwającej 10 dni.

Uznali, że wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej nie potwierdzają wskazań do hospitalizacji, czego skutkiem było niezasadne jej sprawozdanie i rozliczenie z NFZ. Według ustaleń kontroli leczenie „Mamy Ginekolog” powinno odbywać się w ramach opieki specjalistycznej (ambulatoryjnej), a nie w warunkach szpitalnych. W szpitalu jedyną formą opieki odnotowaną w dokumentacji medycznej na całe 10 dni hospitalizacji była kontrola stanu ogólnego pacjentki. Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw, które byłyby odnotowane przez placówkę, hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana ze środków publicznych. Nałożono więc na placówkę karę umowną w wysokości 25,1 tys. zł za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. Placówka ma 14 dni na wpłacenie tych środków do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Szpital musi zapłacić karę

Jednocześnie pomimo oświadczenia kliniki o pomocy w wyjaśnieniu sprawy, NFZ uznał, że było ono niewystarczające, ponieważ w trakcie czynności sprawdzających UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory UCZKiN nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy. W związku z tym NFZ zapowiedział regularną i kompleksową kontrolę list pacjentów oczekujących na przyjęcie w tej placówce. W piśmie do kliniki zdecydował również o skierowaniu sprawy dr Nicole Sochackiej-Wójcickiej do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie. Uzasadniając, że „w ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia zachowanie lekarki jest niewłaściwe i nosi znamiona naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej”.

Do momentu publikacji „Mama Ginekolog” nie skomentowała tej sprawy.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj22 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo