Polacy pokochali ubezpieczenia

Redakcja Redakcja Ubezpieczenia Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Towarzystwa ubezpieczeniowe to instytucje, do których zaufanie ma 72% Polaków. To znacznie więcej niż zaufanie do Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyższym zaufaniem obdarzamy tylko pośredników płatności bezgotówkowych (BLIK, PayPal, Visa, Google Pay), którym „wierzy” 89% badanych.

113 mln zł wypłat dziennie

Właśnie ukazał się najnowszy raport „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo Jak ubezpieczenia pomagają Polakom” przygotowany przez Polskę Izbę Ubezpieczeń. We wstępie do dokumentu Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń pisze, że „dzięki ubezpieczeniom zyskujemy poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, co wpływa na nasze życie prywatne i zawodowe, bo niepewność nie sprzyja rozwojowi. Dlatego 83% badanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń uznało, że ubezpieczenia są potrzebne, gdy dzieje się coś złego, a ten odsetek jest jeszcze wyższy (89%) wśród osób, które likwidowały kiedyś szkodę”.

W 2021 roku Polacy wydali na ubezpieczenia 69,2 mld zł. W naszym kraju dominują ubezpieczenia majątku, przede wszystkim samochodów. Polisy majątkowe (i pozostałe osobowe) to 68% naszych wydatków na ubezpieczenia. Ponad połowa z tego (54,4%) to ubezpieczenia komunikacyjne. W 2021 roku na ubezpieczenia majątku wydaliśmy 47,1 mld zł (wzrost o 3,7% rok do roku), w tym na ubezpieczenia komunikacyjne ponad 25,6 mld zł.

Najnowsze dostępne pokazują, że w 2021 r. roku krajowe zakłady ubezpieczeń wypłaciły 41,3 mld zł odszkodowań i świadczeń, co oznacza 113 mln zł wypłat dziennie. W przeliczeniu na mieszkańca Polski to 1086 zł na osobę rocznie, z czego 485 zł to świadczenia z ubezpieczeń na życie. Każdego dnia zakłady likwidowały 20 tys. szkód z ubezpieczeń, w sumie 7,5 mln rocznie.


Polacy ubezpieczają się online

Branża ubezpieczeniowa wypracowała 2,25% Produktu Krajowego Brutto, łącznie 58,9 mld zł, a każdy 1 zł wydany na ubezpieczenie przełoży się na kolejne 3,5 zł w pozostałych sektorach gospodarki. Podczas, gdy udział ubezpieczeń w PKB krajów UE spada, to w Polsce rośnie. Ubezpieczyciele tworzą 221,5 tys. etatów, a na każdy stworzony etat w tej branży przypada 7 etatów w pozostałych sektorach gospodarki.

- Rosnąca świadomość ubezpieczeniowa Polaków powoduje coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie na wykonywanie zawodu agenta ubezpieczeniowego - informuje Salon24 Sławomir Panek, manager i ekspert rynku ubezpieczeniowo-finansowego. – Ewolucji ulega również forma kontaktu klienta z agentem, z bezpośrednich do online. W świadomości potencjalnego klienta kontakt tradycyjny jest pewną forma deklaracji i budziły obawy, że wizyta agenta musi skutkować zawarciem umowy. Forma zdalna, pomimo „bariery", daje więcej przestrzeni do zdobywania informacji przez klienta. Doświadczenia Polaków z e-commerce zdecydowanie zmniejszyły obawy związane kupowaniem ubezpieczeń w ten sposób.


Polska jednym z największych rynków ubezpieczeń w Europie

Ubezpieczyciele to także płatnicy podatków i inwestorzy. Na koniec 2021 roku aktywa krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosły 201,6 mld zł, z czego ponad 172,6 mld zł stanowiły inwestycje. Zakłady ubezpieczeń zapłaciły 1,2 mld podatku dochodowego oraz 650 mln podatku od aktywów. Zainwestowali 56 mld zł w obligacje skarbowe wyemitowane na rynku krajowym. To jedna trzecia ich inwestycji i tyle samo, co inwestycje wszystkich gospodarstw domowych łącznie. Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych. Polska jest największym rynkiem ubezpieczeń w Europie Środkowej i Wschodniej.

Polska jest największym rynkiem ubezpieczeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na nasz kraj przypada 37% wszystkich składek.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj4 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka