Rolnicy dogadali się z rządem. Jest porozumienie ws. ukraińskiego zboża

Redakcja Redakcja Rolnictwo Obserwuj temat Obserwuj notkę 32
W nocy zakończył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. Zawarte zostało 11-punktowe porozumienie.

"Okrągły stół" ws. ukraińskiego zboża

W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych. Rozmowy były bardzo burzliwe, odbyły się bez udziału mediów.

- Bardzo dobrze, że rozmowy trwają bez kamer, bo byśmy pewnie nigdy do porozumienia nie doszli - komentował Kowalczyk. Wicepremier powiedział potem dziennikarzom, że trzeba przeliczyć wszystkie straty rolników w związku ze skutkami wojny na Ukrainie.


- Rolnicy szacują straty na 10 mld zł, ale trzeba te straty udowodnić (...) Te 10 mld to zgrubny szacunek, musimy do tego podejść metodycznie. Być może to będzie 10 mld, a może 12 mld zł, tego nie wiem, trzeba to metodycznie policzyć - wskazał. - Żeby wystąpić o rekompensaty trzeba mieć do tego podstawy - podkreślił wicepremier.

- Jest wola do wystąpienia do Komisji Europejskiej po kolejne rekompensaty tych strat, ale muszą one być policzone i udokumentowane - powiedział szef resortu rolnictwa.

Kowalczyk pytany o oczekiwaną przez rolników kwotę rekompensat w wysokości 10 mld zł podkreślił, że proponowana przez rząd kwota 1,2 mld zł jest "szacunkowa" i "już leży na stole".

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak ocenił, że w rozmowach z ministrem "na pewno można było więcej osiągnąć". - Ale doszło do pewnego kompromisu między wszystkimi organizacjami. Załatwiamy najważniejsze sprawy, które są dzisiaj do załatwienia - przyznał.

- Trzeba podkreślić, że pierwszy raz wszyscy zasiedliśmy do wspólnego stołu i nie daliśmy się skłócić. Konstruktywnie dyskutowaliśmy i wypracowaliśmy wspólne postulaty, które zostały przyjęte przez ministerstwo. Właśnie takiego dialogu potrzebujemy - mówiła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.


Porozumienie rządu z rolnikami - treść

Poniżej przedstawiamy pełną treść porozumienia, które podpisali zarówno związkowcy, jak i minister.

"My przedstawiciele sektora rolno – spożywczego, rolnicy, producenci rolni, związki rolnicze, przetwórcy, firmy handlowe i eksporterzy, zgodnie i w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, a także stabilizację sytuacji na krajowym rynku rolnym wzywamy rząd do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz:

 • Przywrócenia ceł oraz wprowadzenia kaucji na tranzyt i artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy do poziomu równowagi cenowej z cenami na rynku polskim.
 • Wprowadzenia „Tarczy dla branży rolno-spożywczej” w wysokości co najmniej 10 miliardów złotych jako rekompensaty z tytułu kryzysu na rynku zbóż, rzepaku i artykułów rolno – spożywczych wywołanym rosyjską agresja na Ukrainę.
 • Zdjęcia z polskiego rynku, do końca czerwca 2023 r., nadmiaru zbóż i rzepaku poprzez eksport oraz wykorzystanie na cele energetyczne.
 • Wprowadzenia nowelizacji ustaw o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 r. jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych.
 • Dokonania zmian w budżecie Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 poprzez zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPS.
 • Dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150 i 200 zł do jednej tony pszenicy, kukurydzy i rzepaku, w zależności od odległości od portów bałtyckich (Rząd RP wystąpi do KE o zgodę na udzielenie pomocy).
 • Wprowadzenie do obrotu z Ukrainą jedynie paliw z dodatkiem biokomponentów krajowego pochodzenia tj. do oleju napędowego - 20%, do etyliny - 10%.
 • Rozwoju infrastruktury transportowej, magazynowej, przeładunkowej.
 • Zwiększenia przepustowości portów.
 • Priorytetyzacji transportu i przeładunku zboża względem innych towarów.
 • Otwarcia nowych rynku zbytu poprzez:

- promocję polskiego zboża i produktów zbożowych,
- realne wsparcie dyplomacji ekonomicznej,
- efektywną współpracę służb dyplomatycznych – Ministerstwa Spraw Zagranicznych i agencji rządowych z sektorem handlowym,
- sprawne uzgodnienia fitosanitarne – ujednolicenie sposobu działania poszczególnych placówek fitosanitarnych w Polsce.

Rząd, w związku z napływem ukraińskiego zboża, złoży na forum UE, wniosek o zastosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej granicy polsko-ukraińskiej.

ja

(Na zdjęciu: Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk (L), lider Agrounii Michał Kołodziejczak (3P) oraz prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (2L) podczas rozmów w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie po spotkaniu "okrągłego stołu” ws. sytuacji na rynku zbóż, fot. PAP/Paweł Supernak).


Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj32 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka