Siedziba ZUS w Warszawie. fot. Salon24.pl ©
Siedziba ZUS w Warszawie. fot. Salon24.pl ©

ZUS nie miał wyjścia. Świadczenia masowo wstrzymywane

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 41
Tylko w samym województwie śląskim niemal co druga skontrolowana przez ZUS osoba wykorzystywała zwolnienie niezgodnie z jego celem. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił wziąć w większym stopniu pod lupę lekarzy i pacjentów. Na osoby biorące udział w procederze czeka dotkliwa kara.

ZUS kontroluje zwolnienia chorobowe 

Jak informuje Polsat News, obowiązkiem ZUS jest kontrola zwolnień chorobowych. Od niedawna Zakład wspiera jednak nowoczesna technologia. "System za pomocą specjalnego algorytmu może wskazać, które zwolnienie budzi wątpliwości" – czytamy. 

System w szczególności wyłapuje częste, krótkotrwałe zwolnienia, które są wystawiane przez lekarzy różnych specjalizacji. – W pierwszym kwartale tego roku na 117 tys. kontroli wydano niespełna 8 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłat – przekazał Grzegorz Dyjak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Polsat News, dodając, że zatrzymano wypłatę 7 mln złotych.

Karą dla pacjenta jest obowiązek zwrotu za wypłacone świadczenia. Z kolei lekarzowi ZUS może wstrzymać możliwość wydawania zwolnień.


Jak wyglądają kontrole ZUS? 

ZUS, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przeprowadza kontrole zarówno wykorzystania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku polega to na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli tak jest, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast w przypadku kontroli prawidłowości orzekania to lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. W pierwszym kwartale tego roku kwota wstrzymanych i cofniętych zasiłków w całym kraju wyniosła 6,8 mln zł.

Jak oceniają przedstawiciele ZUS, niezwykle pomocne w kontroli wykorzystywania świadczeń chorobowych są, wprowadzone w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Kontrole ZUS w województwie śląskim 

W konsekwencji kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich 400 mieszkańców województwa śląskiego musi zwrócić zasiłki chorobowe na kwotę przekraczającą 714 tys. zł. Niechlubny rekord w kraju, jeśli chodzi o kwotę cofniętych zasiłków, przypadł osobom poddanym kontroli przez rybnicki ZUS. Z tego terenu 181 osób nieprawidłowo wykorzystujących chorobowe musi zwrócić swój zasiłek, a łączna kwota zwrotu to 335 tys. zł - wynika z danych ZUS.

Z obszaru działalności oddziału ZUS w Bielsku-Białej nieprawidłowo wykorzystywało zwolnienie lekarskie 12 osób, kwota cofniętych zasiłków wynosi blisko 30 tys. Natomiast wśród skontrolowanych przez chorzowski ZUS niemal co drugi nieprawidłowo wykorzystywał chorobowe. Na 85 osób skontrolowanych 39 będzie musiało zwrócić chorobowe w łącznej wysokości 82,7 tys. zł.


Z terenu częstochowskiego ZUS cofnięto zasiłek 45 osobom na kwotę 51 tys. zł. W Zagłębiu Dąbrowskim skontrolowano 139 osób z czego 45 osób musi zwrócić zasiłek na łączną sumę 45,3 tys. zł. W zabrzańskim ZUS na 90 osób skontrolowanych aż 78 zostało pozbawionych prawa do zasiłku na kwotę 171 tys. zł.

Pracodawca może odciążyć ZUS 

Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy mogą przeprowadzić tylko lekarze orzecznicy ZUS. Jeśli podczas takiej weryfikacji okaże się, że kontrolowany jest już zdolny do pracy, termin zwolnienia lekarskiego zostaje skrócony. W województwie śląskim lekarze orzecznicy ZUS skontrolowali 14,4 tys. zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli ponad 600 osobom skrócono chorobowe na sumę 4 tysięcy dni. Kwota wstrzymanych zasiłków przekroczyła 390 tys. zł. W całym kraju liczba skontrolowanych orzeczeń przekroczyła 100 tys., a kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła 3,4 mln zł.

– Warto przypomnieć, że kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych – wskazuje regionalna rzeczniczka ZUS Beata Kopczyńska. 

MP

Siedziba ZUS w Warszawie. fot. Salon24.pl ©

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka