źródło zdjęcia: Pixabay.com
źródło zdjęcia: Pixabay.com

Niespodziewany ruch rządu. Nowelizacja kluczowej ustawy

Redakcja Redakcja Budżet Obserwuj temat Obserwuj notkę 49
Rząd zajmie się w piątek pracami nad ustawą gwarantującym darmowe leki dzieciom, młodzieży i seniorom po 65. roku życia. To obok waloryzacji 500+ oraz gwarantowanych 13. i 14. emerytur jedna z flagowych obietnic wyborczych PiS Niespodziewanie ogłoszono też nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej

Prace nad ustawą budżetową i darmowymi lekami

Projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej to jeden z punktów zaplanowanego na piątek posiedzenia Rady Ministrów - wynika z porządku obrad RM opublikowanym na rządowej stronie internetowej.

Już w marcu minister finansów Magdalena Rzeczkowska, pytana o planowaną nowelizację tegorocznego budżetu nie wykluczyła, że może być ona konieczna.

Rząd zajmie się też w piątek projektem o bezpłatnych lekach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 lat wprowadzono we wrześniu 2016 roku.


W połowie maja br. prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział, że wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Regulacja ma na celu rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Po zmianie uprawnienie to będzie przysługiwało świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65 lat.

Założenia tegorocznego budżetu

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada dochody na poziomie 604,5 mld zł, wydatki nie większe niż 672,5 mld zł oraz deficyt, który nie powinien przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, zapisano w wysokości 4,5 proc. PKB. Zgodnie z prognozami resortu finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 53,3 proc. PKB.

W budżecie przewidziano wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 1,7 proc., inflacja średnioroczna została zapisana na poziomie 9,8 proc., a wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysokości 7,8 proc. Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się m.in. zwiększenie środków na służbę zdrowia o ponad 6 proc. PKB, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Wydatki na obronność wzrastają do 3 proc. PKB.

W budżecie środków europejskich na rok 2023 założono dochody w wysokości 107 mld zł a wydatki w wysokości 123,2 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich nie powinien przekroczyć 16,2 mld zł.

Przedwyborcze obietnice PiS

Projekt wprowadzający darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów powyżej 65. roku życia to jedna z flagowych obietnic PiS. Zjednoczona Prawica chce też zachęcić Polaków m.in. waloryzacją świadczenia 500+ do 800 złotych, a także gwarancją stałej wypłaty 13. i 14. emerytury.

MB

(Źródło zdjęcia: Polski Złoty. Fot. Pixabay.com)

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj49 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka