(Premier Mateusz Morawiecki. Fot. PAP/Paweł Supernak)
(Premier Mateusz Morawiecki. Fot. PAP/Paweł Supernak)

Nowelizacja budżetu. Tak ją tłumaczy Morawiecki

Redakcja Redakcja Rząd Obserwuj temat Obserwuj notkę 50
Ministrowie w piątek o godz. 10 zebrali się na posiedzeniu rządu, który zajmie się projektem nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. Dodatkowe środki mają być przekazane samorządom i przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli. Jak wskazał premier Morawiecki na piątkowej konferencji prasowej, rewizja ustawy budżetowej na 2023 r. była konieczna, aby przeprowadzić dodatkowe zobowiązania, które zaistniały w trakcie roku. Chodzi m.in. o darmowe leki dla seniorów i dzieci, dopłaty dla rolników i podwyżki dla nauczycieli.

– Dzisiaj dokonaliśmy rewizji ustawy budżetowej, aby przeprowadzić dodatkowe nasze zobowiązania, jakie w trakcie roku zaistniały. Jednocześnie trzeba podkreślić, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania, wynikające z obietnic z 2019 r. i późniejszych, są realizowane i zostały uwzględnione w znowelizowanej ustawie budżetowej – powiedział w piątek premier na konferencji prasowej. 


Nowelizacja ustawy, by uwzględnić zapowiedzi rządu 

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, sytuacja na rynkach, makroekonomiczna oraz prognozy wskazują jednoznacznie, że wzrost gospodarczy w całej Europie, w tym ten w Polsce, jest zasadniczo niższy. - I to również jest odzwierciedlone w zmienionej ustawie budżetowej - wskazał. Jak dodał, nowelizacje ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej zostały dokonane po to, aby uwzględnić "nasze ostatnie zapowiedzi”. Wyliczył też trzy dodatkowe obszary, z którymi związana jest nowelizacja.


– Pierwszy to zrealizowanie porozumień z NSZZ Solidarność. Przez pół roku trwały trudne rozmowy, dotyczące wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych dziedzin. Drugi z tych obszarów to rolnictwo – staramy się przez te zmiany zabezpieczyć środki zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, z korytarzami solidarnościowymi, jakie utworzyliśmy, zapewnieniem wyższych cen skupu, jakie obowiązują na rynku. Te środki też zostały ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej – mówił premier. 

- Wyszliśmy naprzeciw postulatom NSZZ „Solidarność”, budżetówki, nauczycieli i przeznaczamy dodatkowe środki w ramach tej ustawy budżetowej. Otrzymają oni dodatkowe wynagrodzenie liczone od lipca do końca roku, wypłacane jednorazowo - wskazał szef rządu. 


- Godność dla ludzi pracy to dla nas priorytet, któremu staramy się sprostać w ramach naszej polityki. Poziom płacy minimalnej od 1 lipca to 3600 złotych. Nasz cel pozostaje niezmienny, to Polska równych szans - podkreślał.

Dodał, że ostatni obszar związany jest z obronnością. – Tutaj także włączamy środki, które mają służyć realizacji kontraktów koreańskiego i amerykańskiego, ale także zasilamy nasz przemysł obronny środkami – powiedział Morawiecki.

Dodatkowe środki na samorządy i nauczycieli 

Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2023, a także nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 czyli tzw. ustawą okołobudżetową.

Rząd chce m.in. przekazać w tym roku dodatkowe ponad 14 mld zł samorządom i przeznaczyć ok. 765 mln zł na nagrody specjalne dla nauczycieli.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada dochody na poziomie 604,5 mld zł, wydatki nie większe niż 672,5 mld zł oraz deficyt, który nie powinien przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii UE, zapisano w wysokości 4,5 proc. PKB. Zgodnie z prognozami resortu finansów dług sektora rządowego i samorządowego ma wynieść 53,3 proc. PKB. 


Wzrost PKB 

W budżecie przewidziano wzrost PKB w ujęciu realnym w wysokości 1,7 proc., inflacja średnioroczna została zapisana na poziomie 9,8 proc., a wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysokości 7,8 proc. Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się m.in. zwiększenie środków na służbę zdrowia o ponad 6 proc. PKB, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. z minimalną gwarantowaną podwyżką o 250 zł oraz tzw. 13. emerytura. Wydatki na obronność wzrastają do 3 proc. PKB. 

Inflacja, dochody i wydatki 

W budżecie środków europejskich na rok 2023 założono dochody w wysokości 107 mld zł a wydatki w wysokości 123,2 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich nie powinien przekroczyć 16,2 mld zł. Morawiecki stwierdził na konferencji prasowej, że jest duża szansa na to, iż pod koniec roku inflacja będzie na poziomie jednocyfrowym. - W znowelizowanej ustawie budżetowej inflacja średnioroczna wynosi 12 proc., a więc więcej niż było pierwotnie, kiedy było to 9,8 proc. - przekazała szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska. 

Nowelizacji ustawy o refundacji leków 

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Projekt obejmuje kompleksowy przegląd przepisów dotyczących refundacji oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających poprawę tych, które w obecnym kształcie nie funkcjonują prawidłowo.

Projekt dotyczy też m.in. zmian zasad prowadzenia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy oraz przepisów dotyczących elektronizacji importu produktów leczniczych.

MP

(Premier Mateusz Morawiecki. Fot. PAP/Paweł Supernak)

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka