Autorstwa Gabriel Wilk - Praca własna, CC BY-SA 4.0
Autorstwa Gabriel Wilk - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Jedyne takie studia medyczne w Polsce. Zapisać może się każdy

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
W Polsce funkcjonuje 9 uczelni medycznych państwowych oraz 11 prywatnych, ale wydział lekarski prowadzi aż 26 „szkół”, bo od niedawna lekarzy kształcą także uczelnie techniczne.

Jedyne takie studia medyczne w Polsce

Do tej pory oprócz medycyny można było również studiować stomatologię, farmację i analitykę medyczną, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, dietetykę i kosmetologię. Od jesieni przybędzie kolejna możliwość, bo Śląski Uniwersytet Medyczny uruchomił nowy kierunek studiów pod nazwą „Trener Zdrowia”. Zajęcia ruszają w październiku 2023 roku na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM. Nauka trwa 4 semestry. To studia stacjonarne II stopnia. Przygotowano 48 miejsc. Właśnie trwa rekrutacja.

- Kierunek „Trener Zdrowia" jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia człowieka. To osoba, która podpowiada, jak żyć lepiej, dłużej i zdrowiej – wyjaśnia dr n.med. Agnieszka Białek-Dratwa z Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM. - Trenerzy zdrowia nie przepisują leków i nie stawiają diagnoz. Zamiast tego oferują wszechstronne podejście do zdrowego stylu życia, uwzględniając odpowiedni sposób żywienia, treningu, coachingu, snu i podejścia do codziennego życia w oparciu o mindfullness, wellbeing, work life balance oraz medycynę anti-aging. Dzięki tak wielokierunkowemu podejściu Trener Zdrowia oferuje szerokie perspektywy zawodowe, nie tylko na rynku usług prywatnych, ale także w jednostkach sektora publicznego. 

Studiować mogą też osoby bez studiów kierunkowych

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy kandydaci posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia na wydział odbywać się będą na podstawie średniej ocen uzyskanej z przebiegu ukończonych studiów. 

W materiałach dla kandydatów SUM zapewnia, że studia stanowią optymalną ofertę dla każdego, kto pragnie zdobyć pogłębioną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu kształtowania prozdrowotnego stylu życia, w tym ustalania celów oraz planów działania w zakresie poprawy zdrowia jednostek  społeczności, co daje możliwość pogłębionego i szerokiego kształcenia odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie. Program nauki skonstruowano tak, by umożliwił studentom „przygotowanie się do działania na polu zawodowym oraz sprostanie wyzwaniom stawianym przez współczesność”. Studia mają też gwarantować uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań naukowych, dzięki czemu „absolwent kierunku Trener Zdrowia będzie także posiadał kompetencje do dokonywania samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym”.

- Jestem lekarzem o dużym stażu i pewnie kilkanaście lat temu taki kierunek wydawałby mi się po prostu niepotrzebny, ale teraz kiedy widzę, jak ważne są profilaktyka, edukacja, wsparcie pacjenta w trakcie leczenia i po zabiegach witam takie działania z radością – mówi Salon24 dr Janusz Marek, specjalista medycyny rodzinnej i medycyny pracy. – Ważne, aby maksymalnie promować zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne. A jeśli chodzi o kształcenie przyszłych trenerów zdrowia to tutaj z kolei ważne jest, aby otrzymywali rzetelną i potwierdzoną faktami wiedzę - dodaje nasz rozmówca.

Absolwent kierunku będzie mógł pracować nie tylko w prywatnym rynku usług medycznych, ale również publicznym, w takich miejscach jak urzędy gmin, powiatów i województw, placówek oświatowych, służb więziennych, czy służb zbrojnych. Trener Zdrowia będzie mógł wspierać organizacje non-profit w realizacji ich celów statutowych, powiązanych z zadaniami z zakresu zdrowia publicznego.

Tomasz Wypych

zdjęcie autorstwa Gabriel Wilk - Praca własna, CC BY-SA 4.0

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo