Ryzyko biedy i wykluczenia w UE: Polska na szarym końcu

Redakcja Redakcja Demografia Obserwuj temat Obserwuj notkę 29
W 2022 roku Polska odnotowała jeden z najniższych odsetków osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród krajów Unii Europejskiej – donosi fundacja State of Poland, powołując się na dane Eurostatu. W tym okresie nawet 1/5 mieszkańców Unii Europejskiej była narażona na przynajmniej jeden z wymienionych czynników.

Gdzie zagrożenie ubóstwem jest najwyższe?

Eurostat w badaniu dotyczącym ubóstwa i wykluczenia społecznego bierze pod uwagę zagrożenie ubóstwem, poważne problemy materialne i społeczne oraz życie w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej aktywności zawodowej. W 2022 r. 15,9 proc. Polaków była narażona na ubóstwo i wykluczenie społeczne, z kolei średnia w całej Unii Europejskiej wyniosła w tym okresie 21,6 proc.

Badany wskaźnik różnił się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE. Rumunia (34,4 proc.), Bułgaria (32,2 proc.) i Grecja (26,3 proc.) zgłosiły najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Oprócz Polski, progu 16 proc. nie przekroczyły Czechy i Słowenia.

Podstawowe problemy według Eurostatu

W badaniu dotyczącego ubóstwa Eurostat uwzględnia między innymi wskaźnik „poważnej deprywacji materialnej i społecznej”. Składa się na niego kilka czynników, takich jak zdolność do poradzenia sobie z nieoczekiwanymi wydatkami, wymiany zużytych mebli czy ubrań. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego jedną z podstawowych potrzeb jest również posiadanie przynajmniej dwóch dobrze dopasowanych par butów (w tym jednej skórzanej) czy możliwość wyjścia ze znajomymi lub rodziną na obiad w restauracji przynajmniej raz w miesiącu.

Jedną z głównych przyczyn narażenia na ubóstwo lub wykluczenie społeczne był status zawodowy. Eurostat podał, że w 2022 r., osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo były znacznie częściej zagrożone. Dla osób bezrobotnych w całej Unii Europejskiej odsetek wyniósł prawie dwie trzecie (65,2 proc.), podczas gdy średnia dla emerytów nie przekroczyła jednej piątej (19,1 proc.).

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo