Gwałtowna pogoda od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach, fot. Canva
Gwałtowna pogoda od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach, fot. Canva

Kiedyś nie było tylu katastrof, co teraz. Polacy szukają ochrony

Redakcja Redakcja Ubezpieczenia Obserwuj temat Obserwuj notkę 7
Ubezpieczyciele wypłacili 11,3 mld zł odszkodowań, ale i tak zarobili o 190 proc. więcej niż przed rokiem.

Mimo inflacji Polacy nie rezygnują z kupowania polis

Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 20,1 mld zł, o 10,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kwartale 2023 r. 2,2 mld zł zysku netto, czyli o 190 proc. więcej niż przed rokiem. Wpływ na to mają zwiększone przychody z lokat ubezpieczycieli, związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych spowodowanych inflacją oraz spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych.

Ponad 88 mld zł posiadanych aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne, z czego 17,5 mld zł w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Do budżetu państwa odprowadzili 440 mln zł podatku dochodowego.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w I kwartale 2023 r. Polacy otrzymali prawie 11,3 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. W stosunku do poprzedniego roku wzrosły wypłaty w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych. Pomimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia ubezpieczenia są ważnym elementem domowych budżetów i Polacy nie rezygnują z kupowania polis.


Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt

– Obserwujemy wzrost rynku ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych, Polacy zobaczyli, że ochrona życia może być skuteczna, a ubezpieczenia pozwalają na zbudowanie skutecznej poduszki finansowej dla rodziny i dla siebie. Widzimy też, że sytuacja wywołana pandemią się unormowała  - wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Wypłaty w ubezpieczeniach na życie odzwierciedlają aktualną sytuację demograficzną, bo poziom śmiertelności w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w pandemii, wraca do wartości sprzed 2020 r. W ubezpieczeniach na życie widoczny jest więc spadek wypłat. Na ubezpieczenia na życie wydaliśmy w I kwartale 2023 r. 5,5 mld zł, nieznacznie (o 5,4%) więcej niż rok temu.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,8 mld zł, o 13 proc. więcej niż przed rokiem. Średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła w I kwartale 2023 r. 507 zł, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 8,8 tysiąca zł, o 15,4 proc. więcej niż przed rokiem.

– Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt. Rynek samochodowy nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt bardzo wrażliwy na cenę. Obserwujemy jednak, że rośnie liczba kierowców, którzy ubezpieczając swoje auta nie kierują się wyłącznie ceną i ograniczeniem kosztów. O 166 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczeń autocasco. Polacy chcą więc chronić swój majątek, zdają sobie sprawę z tego, że wydatki związane z naprawą auta mogę być trudne do udźwignięcia bez wsparcia ubezpieczyciela  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Pogoda wyrządza ogromne szkody

Niewielki wzrost odszkodowań i świadczeń w I kwartale 2023 r. wiązał się w z niższymi wypłatami z tytułu szkód majątkowych. - Zima w tym roku była łagodna, Polskę ominęły silne orkany, które w ubiegłym roku spowodowały wiele szkód. To sprawiło, że poziom wypłat nie zwiększył się, tak jak było to rok wcześniej. Gwałtowna pogoda jednak już od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach od żywiołów i pożarów, a także w ubezpieczeniach upraw. W latach 1981-1990 odnotowywano średnio 79 katastrof naturalnych rocznie, natomiast w ostatniej dekadzie było ich aż 186 na całym świecie. Mamy do czynienia nie tylko z większą liczbą tych szkód, ale przede wszystkim z coraz większą ich wartością – tłumaczy Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W związku z pożarami i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w I kwartale 2023 r. ponad 0,9 mld zł, o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Średnia wartość odszkodowania  wzrosła z 3,25 tys. zł do 3,5 tys. zł.

Tomasz Wypych

(Zdjęcie; Gwałtowna pogoda od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach, fot. Canva)

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka