Komisja Europejska pozywa Polskę. Fot. Twitter
Komisja Europejska pozywa Polskę. Fot. Twitter

Komisja Europejska znowu pozywa Polskę. Poszło o apteki i reklamy

Redakcja Redakcja UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 85
Polska znowu może oberwać od Komisji Europejskiej. Tym razem nie chodzi o praworządność i sądownictwo. KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za... zakazem reklamy aptek i ich działalności na terenie naszego kraju.

Komisja Europejska pozywa Polskę. Chodzi o apteki

Komisja uważa, że polskie prawo narusza dyrektywę o handlu elektronicznym.

Zgodnie z polskim prawem apteki mogą przekazywać do wiadomości publicznej jedynie ograniczone informacje dotyczące ich lokalizacji oraz godzin otwarcia. W związku z tym nie mogą korzystać z internetu ani innych elektronicznych i nieelektronicznych środków na potrzeby komunikacji handlowej.

Na mocy dyrektywy o handlu elektronicznym członkowie zawodów regulowanych, tacy jak farmaceuci, powinni mieć możliwość korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego w celu promowania swojej działalności. Zarówno dyrektywę o handlu elektronicznym, jak też Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) należy interpretować w ten sposób, że nie zezwalają one państwom członkowskim na nakładanie ogólnych i całkowitych zakazów reklamy aptek i ich działalności. Stanowisko to potwierdził również TSUE.


Polskie przepisy naruszają unijne prawo?

KE uważa, że polskie prawo narusza dyrektywę o handlu elektronicznym, a także art. 49 i art. 56 TFUE, ponieważ całkowity zakaz nie jest uzasadniony i nie jest proporcjonalny w kontekście interesu zdrowia publicznego.

Chociaż można pozostawić pewne niezbędne ograniczenia, aby zapobiec praktykom marketingowym, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, całkowity zakaz reklamy hamuje konkurencyjność rynku i stanowi przeszkodę w rozwoju i promowaniu nowoczesnych usług przynoszących bezpośrednie korzyści pacjentom - uznała KE.

KE już wcześniej zgłaszała Polsce wątpliwości

Komisja początkowo, w styczniu 2019 roku, skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie, w lipcu 2020 roku, uzasadnioną opinię. Ponieważ KE uważa, że Polska nadal narusza przepisy UE, postanowiła przekazać sprawę do TSUE.

Zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym państwa członkowskie zapewniają, aby korzystanie z informacji handlowych, które są częścią usługi społeczeństwa informacyjnego lub stanowią usługę społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez członka zawodu regulowanego, było dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasad wykonywania zawodu. Dotyczy to w szczególności niezależności, godności i prestiżu zawodu, tajemnicy zawodowej i rzetelności wobec klientów oraz innych przedstawicieli zawodu.

Przypomnijmy, że Polska pod rządami PiS ma długą historię sporów z Unią Europejską. Polska była już wcześniej pozywana m.in. za łamanie praworządności i nielegalne - według unijnego prawa - reformy wymiaru sprawiedliwości.

MB

Komisja Europejska pozywa Polskę. Fot. Twitter

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka