Nie tylko 800 plus. Prezydent Duda podpisał dwie inne ważne ustawy. Fot. PAP/Paweł Supernak
Nie tylko 800 plus. Prezydent Duda podpisał dwie inne ważne ustawy. Fot. PAP/Paweł Supernak

Nie tylko 800 plus. Prezydent “klepnął” dwie inne ważne ustawy

Redakcja Redakcja Prezydent Obserwuj temat Obserwuj notkę 36
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy ważne dla pacjentów, lekarzy i systemu opieki zdrowotnej. Pierwsza wprowadza specjalny system rekompensat nawet do 100 tys. zł za niepożądane skutki, jakie mogą wystąpić w trakcie leczenia, a druga ma zadanie podniesienie bezpieczeństwa pacjentów.

Ustawa o Zmianie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

Ustawa o Zmianie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza dwuinstancyjny i pozasądowy system rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanych przez Rzecznika Praw Pacjenta, a także powołuje Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. System rekompensat za szkody bez orzekania o winie ma zapewnić szybszą i sprawniejszą wypłatę świadczeń, niż w postępowaniach przed komisjami wojewódzkimi lub w postępowaniach sądowych.

Autorzy nowego rozwiązania przekonują, że ze względu na obecne warunki ekonomiczne, społeczne i organizacyjne zdecydowano o objęciu systemem pozasądowych rekompensat szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach. Ponadto z biegiem czasu przewidziano możliwość dalszego rozszerzenia działalności Funduszu Kompensacyjnego. Zgodnie z ustawą składanie wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej niż do trzech lat od wystąpienia zdarzenia.

System rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych - co trzeba wiedzieć

Złożenie wniosku ma podlegać opłacie w wysokości 300 zł. Ustawa określa zakres możliwej wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych. W przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym będzie mógł wynieść od 2000 zł do 200 tys. zł, w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia od 2000 zł do 200 tys. zł, a śmierci pacjenta od 20 000 zł do 100 tys. zł. Przypomnijmy, że przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działa Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który wypłacił już prawie 4 miliony złotych odszkodowań z tytułu powikłań poszczepiennych.


Ustawa o Jakości w Opiece Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta

Drugi nowy dokument to Ustawa o Jakości w Opiece Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta. Dotyczy poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia, do której cały czas są zastrzeżenia. Jej celem jest było wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany uregulują kwestie jakości. Dotyczy wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem leczenia, autoryzacji, akredytacji i rejestrów medycznych.

Wdrożenie rozwiązań ma doprowadzić m.in. do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości, poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych oraz uzyskania porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki. Dlatego ustawa wprowadza rozwiązania, które wcześniej nie było obowiązkowe. Przede wszystkim wymóg uzyskania autoryzacji przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia i posiadania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa przez podmioty wykonujące działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych.


W trosce o pacjentów. Nowe zobowiązania placówek medycznych

Poradnie, szpitale i inne placówki medyczne muszą określić zasady tworzenia i finansowania rejestrów medycznych, regularnie je raportować i udostępniać dane z rejestrów medycznych, umożliwiając powszechny dostęp do zawartych w nich informacji w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą.

Zmienią się także zasady akredytacji podmiotów leczniczych, by spełniały wszystkie wymagania co do jakości i organizacji leczenia. Projekty standardów akredytacyjnych i ich aktualizację będzie opracowywać złożona z ekspertów Rada Akredytacyjna.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Nie tylko 800 plus. Prezydent Duda podpisał dwie inne ważne ustawy. Fot. PAP/Paweł Supernak

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj36 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka