fot. Canva
fot. Canva

Pacjent chory na nowotwór wątpił w skuteczność leczenia. Lekarz odmówił dalszej terapii

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 29
Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłosiła się żona pacjenta, u którego nagle przerwano leczenie onkologiczne, a pacjenta skierowano do opieki hospicyjnej. Rzecznik natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia sytuacji i skutecznie zapewnił pacjentowi kontynuację leczenia.

Każdy pacjent ma zagwarantowane prawa do świadczeń zdrowotnych

 W sytuacjach nagłych kluczowe jest natychmiastowe działanie, w najlepszym interesie pacjenta. Podobnie było w sprawie zgłoszonego przerwania leczenia onkologicznego. Przypomnijmy, że każdy pacjent ma zagwarantowane prawa do świadczeń zdrowotnych – oznacza, że pacjent onkologiczny ma prawo do świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych) odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Składają się na nią wytyczne towarzystw naukowych dotyczących postępowania w danej chorobie, wyniki badań naukowych, praktyka kliniczna, charakterystyki podawanych leków. W razie zagrożenia zdrowia lub życia pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sądy coraz częściej orzekają, że choroby onkologiczne stanowią stan zagrożenia życia, co uzasadnia natychmiastowe udzielenie pomocy niezależnie od wysokości kontraktów placówek z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Mężczyźnie odmówiono dalszego leczenia i skierowano do hospicjum

Jak wynika z informacji przekazanych rzecznikowi, pacjent był w trakcie leczenia, które z sukcesem hamowało rozwój choroby jednak w niejasnych okolicznościach lekarz prowadzący leczenie odmówił jego kontynuacji i skierował pacjenta do hospicjum domowego.

W trakcie interwencji Rzecznik Praw Pacjenta ustalił, że lekarz podjął taką decyzję po tym, jak stan zdrowia pacjenta się pogorszył, a ten wyraził chęć zrezygnowania z dalszego leczenia. Stanowisko to rzecznik uznał za mało przekonujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przerwanie leczenia wywołało silne emocje u pacjenta i jego bliskich.

Warto podkreślić, że nawet jeśli pacjent wyraża wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii, to lekarz ma obowiązek działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz przepisami dotyczącymi informowania pacjenta o jego stanie zdrowia. W takiej sytuacji lekarz powinien podjąć próbę wyjaśnienia możliwych konsekwencji zaniechania leczenia. Pacjent, który ukończył 16 lat  ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, diagnozie, proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych, ich potencjalnych skutkach oraz wynikach leczenia i prognozach. Wszystkie te informacje muszą być przekazane w sposób zrozumiały, aby umożliwić pacjentowi świadome zaangażowanie w proces leczenia. Ma też prawo do  wyrażenia własnego zdania.

Po interwencji Rzecznika Praw Pacjenta pacjent mógł kontynuować terapię

W analizowanym przypadku stwierdzono, że lekarz odpowiedzialny za leczenie podjął decyzję o przerwaniu terapii bez należytego poinformowania pacjenta o ewentualnych następstwach. Rzecznik Praw Pacjenta niezwłocznie skierował zapytanie do dyrektora placówki szpitala w celu wyjaśnienia sytuacji. W efekcie placówka zaproponowała pacjentowi wizytę kontrolną oraz kontynuację leczenia, jeśli pacjent wyrazi taką wolę, bo prawo do wyrażanie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych to kolejne prawo pacjenta. Oznacza ono możliwości wyrażenia zgody lub  sprzeciwu na prowadzenie określonych procedur medycznych, ale dopiero po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, a także jeśli wyrazi taką wolę po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, a placówka jest  zobowiązana zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną, a także zapewnić ochronę tych danych. Dopiero po otrzymaniu tych informacji mamy do czynienia z tzw. zgodą świadomą.

Tomasz Wypych

(Zdjęcie: Choremu na nowotwór mężczyźnie odmówiono dalszego leczenia i skierowano do hospicjum, fot. Canva)

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości