na zdjęciu: Flaga UE. Zdjęcie zrobione podczas defilady wojskowej "Silni w Sojuszach", zorganizowanej przy okazji obchodów Święta 3 Maja. fot. Piotr Drabik, Flickr, (CC BY-SA 2.0)
na zdjęciu: Flaga UE. Zdjęcie zrobione podczas defilady wojskowej "Silni w Sojuszach", zorganizowanej przy okazji obchodów Święta 3 Maja. fot. Piotr Drabik, Flickr, (CC BY-SA 2.0)

W całej UE zaczęło obowiązywać nowe prawo. Polska próbuje się wykręcić od 3 lat

Redakcja Redakcja UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 53
1 października w całej Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać konwencja stambulska. To dokument, który ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Obecny rząd od 2020 roku próbuje się wycofać z ratyfikowania tej umowy.

Konwencja Stambulska wchodzi w życie. Główne założenia

Konwencja Stambulska, a dokładniej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jest pierwszym międzynarodowym instrumentem, który ma na celu całkowite wyeliminowanie przemocy wobec kobiet, w tym nieletnich dziewcząt. Według dokumentu przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka i jest formą dyskryminacji oraz nakłada na państwa obowiązek właściwego reagowania na tę przemoc.

Twórcy dokumentów za przestępstwo uznali m.in. stalking, przemoc psychiczną, fizyczną i seksualną, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, nękanie, przymusową aborcję i przymusową sterylizację. Traktat definiuje też tzw. płeć społeczno-kulturową. Twórcy konwencji umieścili w niej rozwiązania, które mają zapobiegać przemocy i chronić jej ofiary. Dokument obliguje kraje, które go ratyfikowały do usunięcia sprawcy przemocy domowej z domu lub mieszkania i daje ku temu dodatkowe narzędzia.

Dokument oficjalnie zaczął obowiązywać sygnatariuszy już od niedzieli.


PiS miał problem z Konwencją Stambulską. Sprawa trafiła do TK

Portal TVN24.pl przypomina, że Polska ratyfikowała Konwencję Stambulską już osiem lat temu, ale w 2020 roku polskie władze rozpoczęły procedurę jej wypowiedzenia i skierowały wniosek o zbadanie jej zgodności z konstytucją.

W lipcu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji z konstytucją. Argumentował wówczas, że rząd podziela częściowo obawy pojawiające się w dyskusji publicznej i ma prawo "sądzić, że dokument może być niezgodny z konstytucją w zakresie między innymi bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem".

Kiedy TK zajmie się sprawą? Nie wiadomo. Na oficjalnej stronie Trybunału nie wskazano terminu rozprawy, w której sędziowie mieliby orzec o zgodności z konstytucją tej umowy międzynarodowej. Oznacza to formalnie, że Konwencja Stambulska funkcjonuje także na terenie Polski.

MB

na zdjęciu: Flaga UE. Zdjęcie zrobione podczas defilady wojskowej "Silni w Sojuszach", zorganizowanej przy okazji obchodów Święta 3 Maja. fot. Piotr Drabik, Flickr, (CC BY-SA 2.0)

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka