Polacy zarabiają najlepiej od 10 lat. Najnowsze dane

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 74
W październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7001,28 zł. brutto i było o 22,8 proc. wyższe od mediany wynagrodzeń, czyli w uproszczeniu od najczęściej otrzymywanej pensji. W ciągu ostatnich 10 lat mediana wynagrodzeń wzrosła o 83 proc., a przeciętna miesięczna pensja o 79,7 proc.

Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 70,9 proc. kobiet i 61,9 proc. mężczyzn. W porównaniu z październikiem 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto nominalnie wzrosło - o 21,8 proc. W październiku 2022 r. minimalne wynagrodzenie otrzymywało 6,3 proc. zatrudnionych.

Z kolei wynagrodzenie do wysokości 3500,64 zł, czyli najwyżej połowę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogółem brutto, otrzymało 13,3 proc. kobiet oraz 13,7 proc. mężczyzn. Przynajmniej dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (od wysokości 14 002,56 zł) otrzymało blisko 8,2 proc. mężczyzn i blisko 4,1 proc. kobiet. W grupie pracowników, którzy otrzymali od 100 do 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto, znalazło się 27,5 proc. zatrudnionych. 


Gdzie najwyższe wynagrodzenie, a gdzie najniższe?

Najwyższe wynagrodzenie brutto w październiku ubiegłego roku zanotowano w sekcji „Informacja i komunikacja”. Było ono wyższe od przeciętnego wynagrodzenia ogółem o 77,8 proc. Tutaj mężczyźni i kobiety osiągali najwyższe wynagrodzenie. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w w grupie „Zakwaterowanie i gastronomia”. Ich przeciętne wynagrodzenie stanowiło zaledwie 66,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem.

W październiku 2022 r. połowa zatrudnionych otrzymała miesięczne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż 5701,62 zł (mediana), 53,9 proc. stanowiły kobiety. Blisko 10 proc. zatrudnionych osiągnęło miesięczne wynagrodzenie ogółem nie wyższe niż 3270 zł brutto, ale większość w tej grupie – 54,3 proc. – stanowili mężczyźni. Przewaga mężczyzn była również w grupie 10 proc. najlepiej zarabiających, tj. powyżej 11 554,60 zł. Stanowili oni 65,6 proc. otrzymujących takie wynagrodzenie.

Najlepiej zarabiali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, kierownicy i specjaliści. Wynagrodzenia zatrudnionych w zawodach zaliczanych do pierwszej z wymienionych grup były wyższe od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogółem o 79,6 proc., a „specjalistów” o 20,8 proc. Pracownicy wykonujący prace proste oraz "Pracownicy usług i sprzedawcy" otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie niższe o ponad 1/3 od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto. 


Mężczyźni z wyższym wynagrodzeniem niż kobiety

Praktycznie w każdej z prezentowanych grup zawodów w październiku 2022 r. mężczyźni otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż kobiety. W trzech grupach zawodów wynagrodzenie mężczyzn było o ponad 30 proc. wyższe niż kobiet: „Specjaliści”, „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, „Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń”. Wynagrodzenia kobiet przewyższały wynagrodzenia mężczyzn tylko w grupie „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy rybacy”. W zawodach z tej grupy kobiety zarabiały 4,7 proc. więcej niż mężczyźni.

W październiku 2022 r. we wszystkich wielkich grupach zawodowych udział kobiet, otrzymujących miesięczne wynagrodzenie brutto niższe lub równe wartości przeciętnej, był wyższy niż udział mężczyzn - 99 proc. kobiet zatrudnionych i ponad 91 proc. mężczyzn zatrudnionych. W porównaniu z październikiem 2020 r. we wszystkich wielkich grupach zawodów nastąpił wzrost wynagrodzeń nominalnych. 


Fot. zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo