W 2024 roku wojsko wezwie gigantyczną liczbę rezerwistów. Fot. PAP
W 2024 roku wojsko wezwie gigantyczną liczbę rezerwistów. Fot. PAP

W 2024 roku wojsko wezwie gigantyczną liczbę rezerwistów. Możesz być wśród nich

Redakcja Redakcja Wojsko Obserwuj temat Obserwuj notkę 80
W przyszłym roku do wojska może trafić nawet 200 tysięcy rezerwistów. W tej grupie będą także ci, którzy nigdy wcześniej nie trafili w kamasze – informuje „Rzeczpospolita”. Liczba osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych określana jest corocznie Rozporządzeniem Rady Ministrów – tłumaczy ppłk. Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

W 2024 roku w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 000 osób

W 2024 roku w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 000 osób - informuje ppłk. Justyna Balik ppłk. Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Co to oznacza dla rezerwistów? Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego. 


Wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni

Wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak to dowódcy jednostek wojskowych decydują o długości trwania ćwiczeń wojskowych - tłumaczy ppłk. Balik

Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych. 

Powoływane mogą być też osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP. To informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. - W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy – informuje Justyna Balik.

Na ćwiczenia wojskowe mogą być też powoływanie osoby bez przeszkolenia wojskowego posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych. Armia określa, że nie powinno być ich więcej niż 3 000 osób. Taki sam limit został ustalony na 2023 rok. Będą oni wzywani przeważnie na ćwiczenia w weekendy.


Rezerwiści na wezwanie muszą zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego

Jak wygląda dalsza procedura? „Rzeczpospolita” przypomina, że rezerwiści na wezwanie muszą zgłosić się do Centrum Rekrutacyjnego, a po otrzymaniu skierowania - do konkretnej jednostki wojskowej. 

Osoby, które nie będą mogły tego zrobić z powodów zdrowotnych, zostaną skierowane do Rejonowych Komisji Lekarskich.

WCR wydaje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Za każdy dzień udziału w ćwiczeniu rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Co ważne, na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 55 roku życia, a podoficerowie lub oficerowie – do 63 lat.

W latach 2009-2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty

Do końca tego roku – zgodnie z rozporządzeniem – na ćwiczenia rezerwy powinno zostać powołanych do 200 000 żołnierzy. Armia nie podaje, ile osób w rzeczywistości udało się powołać. To informacja niejawna. 

Ważne jest słowo „do”. Gazeta przypomina, że choć w 2022 r. na szkolenie rezerwy zaplanowano z tej liczby wezwać 50 tys. osób, a w rzeczywistości przeszkolono 12,3 tys. osób (na przeszkodzie stanęła epidemia COVID-19), rok wcześniej plan szkoleń zakładał wezwanie ok. 38,6 tys. rezerwistów.

W latach 2009-2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty. Dlatego obecnie najczęściej wzywani są rezerwiści w wieku 31-50 lat.

KW

Źródło zdjęcia: W 2024 roku wojsko wezwie gigantyczną liczbę rezerwistów. Fot. PAP

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj80 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo