Zdjęcie: Materiały prasowe BGK
Zdjęcie: Materiały prasowe BGK

100 autobusów szkolnych dla ukraińskich dzieci

Redakcja Redakcja Ukraina Obserwuj temat Obserwuj notkę 14
100 autobusów szkolnych trafiło na ogarniętą wojną Ukrainę dzięki działaniom Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pomoc była możliwa dzięki współpracy z Komisją Europejską (KE) i Fundacją Solidarności Międzynarodowej (FSM). Wojna dotknęła 5,7 miliona dzieci w wieku szkolnym, w wyniku działań zniszczeniu uległo ponad 2800 placówek edukacyjnych.

BGK w marcu 2022 r. zaproponował UE wygospodarowanie środków z niewykorzystanych do tej pory środków na wsparcie łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii Covid-19. Komisja Europejska zgodziła się na ten pomysł, dzięki działaniom podjętym przez BGK, na Ukrainę trafiła pomoc warta 25,3 mln EUR. 

– Cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z części pomocy, która była przeznaczona na szczepionki. Po porozumieniu z Komisją Europejską mogliśmy udzielić Ukrainie szerokiego wsparcia, czego dowodem są dzisiejsze autobusy. Musimy wspierać Ukrainę w jej walce o niepodległość – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.


Ważne wsparcie dla ukraińskich dzieci

Wojna w Ukrainie dotknęła około 5,7 miliona dzieci w wieku szkolnym, w jej wyniku zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo ponad 2800 placówek oświatowych. Dlatego partnerzy projektu dostrzegając tę krytyczną sytuację, podjęli decyzję, aby zapewnić ukraińskim studentom wymierne wsparcie. Współpracując, KE, BGK i Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) dążą do zapewnienia ukraińskim uczniom bezpiecznego i niezawodnego transportu, umożliwiającego im dostęp do wysokiej jakości edukacji.

– Widzimy z jaką odpowiedzialnością, z jaką gotowością Ukraińcy myślą o przyszłości swojego kraju już po wojnie. Nie ma chyba większego symbolu tej przyszłości, niż szkolne autobusy dla dzieci. Dzieci stanowią gwarancję zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie i one stanowią gwarancję, że Ukraina będzie krajem, o którym śnili Skoworoda i Stus: krajem wolnych i dumnych obywateli – mówi Rafał Dzięciołowski, Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.


Sprawny mechanizm pomocowy

Jak działa pomoc? Komisja Europejska jest darczyńcą, BGK jako partner wdrażający współpracuje ściśle z KE i koordynuje proces wydatkowania środków, a Fundacja Solidarności Międzynarodowej zajmuje się zakupami i dostarczaniem ich na teren Ukrainy. Pomoc udzielana jest na podstawie badania zapotrzebowania zgłaszanego przez Ukrainę. W początkowej fazie wśród artykułów pierwszej potrzeby znalazły się m.in. żywność, środki higieniczne oraz artykuły medyczne. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami zmienił się także zakres pomocy na wsparcie psychologiczne dla rodzin weteranów, a także zakup karetek i sprzętu medycznego. Głównymi odbiorcami pomocy humanitarnej były ukraińskie gminy, szpitale, szkoły i straże pożarne.

Misją BGK jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Zaangażowanie BGK w pomoc rozwojową pozwala na łączenie środków publicznych donatorów i mobilizowanie kapitału prywatnego. Angażowanie się banku w budowanie nowoczesnych instrumentów pomocy dla państw rozwijających się stwarza także możliwości zaangażowania polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj14 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka