Zdjęcie ilustracyjne, fot. Canva
Zdjęcie ilustracyjne, fot. Canva

Blisko 70 proc. cudzoziemców na polskim rynku pracy to Ukraińcy. Mają jeden problem

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 16
Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce we wrześniu 2023 r. osiągnęła poziom 1,1 mln osób. To osoby pracujące i odprowadzające z tego tytułu składki społeczne, a więc głównie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rośnie liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy

Oznacza to wzrost o 37 tys. względem końca 2022 r., kiedy to w Polsce pracowało 1,063 mln osób obcego pochodzenia oraz wzrost o 225 tys. względem końca 2021 r., kiedy to w Polsce pracowało 875 tys. cudzoziemców (wg danych ZUS podsumowujących sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2021, 2022 i trzech kwartałach 2023 r.). Największa grupa, czyli niemal co piąty zatrudniony znalazł pracę w administracji. Kolejne sektory zatrudniające obcokrajowców w Polsce to przetwórstwo przemysłowe (17 proc. pracujących) oraz transport i magazynowanie (15 proc.).

Struktura pracujących w Polsce cudzoziemców pozostaje stabilna. Na koniec III kw. 2023 r. 68 proc. obcokrajowców pracujących w Polsce stanowili Ukraińcy, 11 proc. – Białorusini, zaś 2 proc. – Gruzini. Z badania Survey of Arriving Migrants from Ukraine (SAM-UKR) przeprowadzonego dla agencji Unii Europejskiej ds. azylu wśród 4 265 uchodźców z Ukrainy wynika, że ponad połowa (53 proc.) odpowiedziała, iż nie mówi w języku kraju, w którym się znajduje. To właśnie język jest największym wyzwaniem dla integracji ekonomicznej i sprawia, że uchodźcy z Ukrainy nadal wykonują proste prace pomimo wyższego wykształcenia. Pomimo tego 27 proc. podjęło już pracę, choć w większości niezgodną z aktualnym wykształceniem.


Korzyści z zatrudniania pracowników z Ukrainy

Agencja ds. azylu UE zwraca uwagę, że usprawnienie uznawania kwalifikacji zawodowych wraz ze szkoleniami językowymi i wsparciem w dostępie do miejsc pracy oraz placówek opieki nad małymi dziećmi mogłoby poprawić wykorzystanie umiejętności i know-how ukraińskich uchodźców. Kraje, które stworzą najskuteczniejsze programy szkoleń językowych i zapewnią ukraińskim pracownikom możliwość zdobycia wykształcenia i podniesienia kwalifikacji, w ciągu kilku lat odniosą największe korzyści gospodarcze. Zwłaszcza, że raport OECD na temat migracji 2022 pokazuje, że ukraińscy uchodźcy bardzo łatwo i szybko zintegrowali się w obcych krajach. Mają na to wpływ udogodnienia prawne na poziomie UE, a także bliskość kulturowa.


Dobry sposób na uzupełnienie braków kadrowych

Według szacunków OECD, stopa bezrobocia wśród migrantów spada, choć w większości państw Organizacji pozostaje nadal wyższa niż wśród rodzimej ludności. Średnia stopa bezrobocia w krajach OECD wśród migrantów spadła w 2022 r. z 9,3 proc. do 7,6 proc. Z kolei w Polsce, według szacunków OECD, wyniosła ona w tym samym czasie 5,7 proc. i była o 2,8 pkt. proc. wyższa niż wśród Polaków. Według szacunków Organizacji, w 2022 r. wskaźnik aktywności zawodowej wśród populacji migrantów w Polsce wyniósł 75,1 proc., co stanowiło wynik niższy o 5,3 pkt. proc. niż wskaźnik aktywności zawodowej Polaków. Chociaż do tego szacunku należy podejść ostrożnie , to wiele innych badań wskazuje na to, że cudzoziemcy, zwłaszcza Ukraińcy, szybko zintegrowali się z polskim rynkiem pracy.

Według badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski, na koniec 2022 r. 30 proc. polskich firm zatrudniało ukraińskich pracowników. Wobec historycznie niskiego poziomu bezrobocia w Polsce, wynoszącego w 2022 r. 2,9 proc., możliwość zatrudniania pracowników spoza Polski stanowiła istotną pomoc dla przedsiębiorstw borykających się z problemem braków kadrowych.

Tomasz Wypych

Uchodźcy z Ukrainy nadal wykonują proste prace pomimo wyższego wykształcenia, zdjęcie ilustracyjne, fot. Canva

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo