fot. materiały policyjne
fot. materiały policyjne

Renta alkoholowa - można ją załatwić. Kto w Polsce może się o nią starać?

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Według różnych danych w Polsce żyje około od 700 do 800 tys. alkoholików, ale tych, którzy nadużywają, a alkoholikami nie są, jest znacznie więcej. Szacuje się, że 8 procent Polaków spożywa alkohol codziennie, wielu od samego rana, przez cały dzień. A twarde dane mówią, że po alkohol sięga częściej lub rzadziej 80 proc. z nas.

Spożycie alkoholu w Polsce

W Polsce obserwuje się rosnącą liczbę zgonów z powodu zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu. Badania Eurostatu wykazały, że w ostatnich latach nasz kraj odnotowuje znaczące wzrosty śmiertelności z tego powodu. Dane pokazują, że Polska znajduje się na wysokim miejscu w rankingu unijnym, z wskaźnikiem 10,1 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Tylko Słowenia ma wyższy wskaźnik umieralności z powodu alkoholu, osiągając poziom 17,3 zgonów na 100 tys. osób.

Według ostatnich dostępnych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na które powołuje się BIG InfoMonitor, europejska średnia spożycia czystego alkoholu na osobę w wieku co najmniej 15 lat wynosiła w 2021 r. 11,3 litra, w Polsce było to ok. 11,7 litra. Wprawdzie mówi się, że alkoholizm jest chorobą bardzo „demokratyczną”, bo dotyka wszystkie grupy społeczne po równo, a pacjentami są zarówno lekarze czy biznesmeni, księża, czy osoby słabo wykształcone lub bezrobotne, to jednak od lat grupami zawodowymi najbardziej dotkniętymi problemem alkoholowym są twórcy, artyści, pisarze i dziennikarze (22 proc. nadużywających alkoholu), operatorzy maszyn i urządzeń górniczych (16,2 proc.), robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie (13,8 proc.), lekarze (12,6 proc.).


Renta alkoholowa z ZUS-u

I bez tego, o tym, że nadużywanie alkoholu jest szkodliwe dla zdrowia wie każdy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że choroba alkoholowa często uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej. Nawet gdy chory walczy z nałogiem i stara się z niego wyjść. Dlatego w  niektórych przypadkach można liczyć na rentę alkoholową. Nie jest formalna nazwa, ale potoczne określenie świadczenia przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługującego osobom, które utraciły zdolność wykonywania pracy zarobkowej. Inaczej mówiąc, może je otrzymać osoba niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej z powodu niesprawności i niewydolności organizmu np. właśnie w wyniku nadużywania alkoholu.

Renta alkoholowa - jakie warunki?

Oczywiście, żeby otrzymać taki zasiłek, konieczne jest spełnienie szeregu konkretnych wymagań. Kluczowym warunkiem jest posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy, a także odpowiedni, zależny od wieku, staż ubezpieczeniowy. Niezdolność do pracy powinna wystąpić podczas okresów składkowych lub nieskładkowych, jak to określa ustawa emerytalna lub w ciągu 18 miesięcy po ich zakończeniu.  Prawne podstawy renty alkoholowej w Polsce określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, szczególnie artykuł 6, ustęp 1, punkt 5. Obejmuje ona osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

O przyznaniu renty decyduje orzecznik lub komisja lekarska w przypadku, gdy choroba alkoholowa uniemożliwia pracę zarobkową. Renta może być przyznana na określony czas lub na czas nieokreślony.

Wysokość renty alkoholowej zależy od stopnia niezdolności do pracy, określonej w orzeczeniu lekarskim. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy wynosi ono 1588,44 PLN, natomiast przy częściowej niezdolności do pracy świadczenie to 1191,33 PLN. Świadczenie, podobnie jak inne, podlega regularnej waloryzacji, najbliższa będzie miała miejsce w marcu 2024 roku.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tomasz Wypych

Na zdjęciu ilustracyjnym butelka wódki, fot. materiały policyjne

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości