PAP/CANVA
PAP/CANVA

Ustawa budżetowa w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda ogłosił decyzję

Redakcja Redakcja Prezydent Obserwuj temat Obserwuj notkę 105
Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 rok i jednocześnie wysłał łącznie trzy ustawy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Duda zdecydował, że podpisze ustawę budżetową na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., ustawę z 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r. oraz ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednak to nie koniec.


Ustawy wysłane do TK

Trybunał Konstytucyjny ma się jednak zająć tym, że wygaszono mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z prawomocnym wyrokiem sądu. Pytanie prezydenta jest o procedurę głosowania nad budżetem w Sejmie. "Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją" - ogłosiła Kancelaria Prezydenta. 

"Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP" - dodano. 

Skrócenie kadencji Sejmu - nie 

Z komunikatu głowy państwa wynika, że nie będzie przedterminowych wyborów w związku ze skróceniem kadencji parlamentu. "Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje co do możliwości skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, należy podkreślić, że zgodnie z art. 225 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu. W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca" - brzmi oświadczenie Andrzeja Dudy. 

Fot. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk/PAP/Canva

GW

Czytaj dalej:
Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka