Siedziba Orlenu w Płocku. Fot. Adam Kliczek/CC BY-SA 3.0
Siedziba Orlenu w Płocku. Fot. Adam Kliczek/CC BY-SA 3.0

Orlen spełnił kluczowy warunek dla fuzji. Jest zgoda na zbycie spółki Gas Storage Poland

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zgodziło się we wtorek na zbycie spółki Gas Storage Poland. Był to jeden z warunków Prezesa UOKiK dla przejęcia przez Orlen PGNiG. Na zgromadzeniu powołano również nową radę nadzorczą spółki.

Zbycie spółki Gas Storage Poland. Warunek UOKiK spełniony

Za uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland głosowało prawie 85 proc. biorących udziału w głosowaniu akcjonariuszy.

Sprzedaż Gas Storage Poland (GSP) to realizacja warunku Prezesa UOKiK na przejęcie przez Orlen PGNiG. Prezes UOKiK w marcu 2022 r., uwarunkował zgodę na przejęcie PGNiG wyzbyciem się "w sposób trwały i nieodwracalny" kontroli nad GSP, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGNiG.


Początkowo Orlen miał na to rok, ale w listopadzie 2023 r. na wniosek koncernu Prezes UOKiK przedłużył ten termin, nie ujawniając jednak o ile. Powodem przedłużenia była konieczność uzyskania przewidzianych regulacjami europejskimi certyfikatów przez GSP. Nabywcą zaakceptowanym przez urząd antymonopolowy jest operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System. Transakcja, która ma spełnić warunki UOKiK, dotyczy jedynie operatora magazynów gazu. Same magazyny są i mają pozostać własnością Orlenu, zostały przejęte jako własność GK PGNiG.

Odwołanie rady nadzorczej spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu odwołało również we wtorek wszystkich członków rady nadzorczej spółki. W innej uchwale NZW ustaliło, na wniosek Skarbu Państwa, liczbę członków rady nadzorczej na 10.

W głosowaniu walne zgromadzenie odwołało cały skład rady nadzorczej: Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Szumańskiego, Annę Wójcik, Barbarę Jarzembowską, Andrzeja Kapałę, Jadwigę Lesisz, Romana Kusza, oraz Annę Sakowicz-Kacz. Za odwołaniem każdego członka padło ponad 73 proc. głosów.

Warto dodać, że to nowa rada nadzorcza wybierze zastępcę Daniel Obajtka, który został odwołany z zarządu Orlenu z upływem dnia 5 lutego 2024 roku.

Członkowie nowej rady nadzorczej 

NWZ powołało również nową radę nadzorczą spółki. Przewodniczącym nowej rady został Wojciech Popiołek.

Poza przewodniczącym rady nadzorczej walne powołało zgłoszonych do rady przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego, Tomasza Sójkę i Tomasza Zielińskiego.

Wojciech Popiołek, który we wtorek został odwołany przez ministra aktywów z rady z upływem dnia 6 lutego, został do niej ponownie powołany z dniem 7 lutego. Również z dniem 7 lutego został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu.

MP

Siedziba Orlenu w Płocku. Fot. Adam Kliczek/CC BY-SA 3.0

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka