fot. Pixabay
fot. Pixabay

PE daje pierwsze zielone światło dla paktu o migracji. Jaki: Polskę czeka katastrofa

Redakcja Redakcja Imigranci Obserwuj temat Obserwuj notkę 191
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła dziś przełomowe porozumienie w sprawie paktu o migracji i azylu, a także trzy inne kluczowe elementy wspólnej unijnej polityki azylowej i migracyjnej. Stąd już tylko o krok od ostatecznego przeprowadzenia reformy migracyjnej opartej na "solidarności". Europosłowie PiS biją na alarm.

Europosłowie dumni z porozumienia

Fabienne Keller, sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. rozporządzenia w sprawie procedur azylowych, powiedziała:

- To demonstracja silnej Europy, która przynosi korzyści obywatelom UE. Dzięki temu paktowi zapewnimy solidarność między państwami członkowskimi, skuteczniejsze i sprawiedliwsze procedury dla osób ubiegających się o azyl oraz lepsze zarządzanie naszymi granicami zewnętrznymi. Możemy być dumni z tego osiągnięcia - wymieniała.

Malik Azmani, pierwszy wiceprzewodniczący Renew Europe, dodał: Nareszcie możemy położyć kres doraźnym rozwiązaniom. Aby UE stała się graczem geopolitycznym, konieczne jest właściwe zarządzanie migracją. Obywatele UE oczekują, że wywiążemy się z tego tematu.


Sophie in 't Veld, sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. przekształcenia dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania i koordynatorka Renew Europe w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), przekonuje, że
dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania zawiera kluczowe gwarancje dla osób ubiegających się o azyl, takie jak dostęp do wysokiej jakości warunków przyjmowania, edukacji i rynku pracy. - Ogólnie rzecz biorąc, ten pakiet UE jest jednak daleki od ideału. Jednak po latach impasu i łamania prawa europejskiego jest to szansa na nowy początek, której nie możemy zaprzepaścić. Wszystko zależy teraz od wdrożenia, które od samego początku musi być skoncentrowane na człowieku.

Abir Al-Sahlani ze Szwecji, członek komisji LIBE i negocjator Renew Europe w sprawie rozporządzenia ramowego w sprawie przesiedleń, powiedział: "Dzięki unijnemu rozporządzeniu w sprawie ram przesiedleń UE będzie dysponować skutecznym narzędziem umożliwiającym szybkie reagowanie na kryzysy humanitarne na całym świecie, przesiedlanie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i tworzenie większej liczby legalnych dróg przedostania się do Unii".


Europosłowie z PiS biją na alarm

Przeciwnego zdania są politycy z Polski. Europoseł Patryk Jaki uważa, że to "katastrofa". Pakt miałby obowiązywać za 2 lata.

- Komisja w Parlamencie Europejskim przyjęła właśnie pakt migracyjny. Dokładnie za dwa lata miliony migrantów będą rozdzielane do różnych państw, w tym do Polski. Według paktu będzie można się wykupić – 20 tys. euro za każdego migranta, ale jeżeli komisja stwierdzi, że jest sytuacja kryzysowa, to wtedy nie będzie można się wykupić - mówi w nagraniu Jaki.

Pakt migracyjny UE będzie obligował Polskę do udziału w programie przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki - alarmuje europoseł Anna Zalewska.


Co znajduje się w pakcie migracyjnym

Częścią paktu jest rozporządzenie w sprawie procedur azylowych, które ustanawia jednolitą procedurę, którą państwa członkowskie muszą stosować, gdy osoby ubiegają się o ochronę międzynarodową, oraz rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją, które zastępuje ramy dublińskie i zmianę rozporządzenia Eurodac – unijną bazę danych daktyloskopijnych. Obejmuje ono również rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej, mające na celu wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych i zapewnienie szybkiego określenia odpowiedniej procedury, a także rozporządzenie w sprawie sytuacji kryzysowych, które ustanawia ramy umożliwiające państwom członkowskim dostosowanie niektórych przepisów w czasach kryzysów migracyjnych.

Trzy inne zatwierdzone wspólne polityki azylowe UE to dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania, której celem jest zapewnienie wysokich wspólnych unijnych standardów przyjmowania uchodźców, rozporządzenie w sprawie ram przesiedleń, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i legalnych dróg dostępu do ochrony międzynarodowej, oraz rozporządzenie w sprawie kwalifikowania, które zawiera wspólne definicje tego, kto kwalifikuje się do azylu w całej UE.

ja

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka