fot. Pixabay
fot. Pixabay

Czy Polacy zdradzają firmowe tajemnice w mediach społecznościowych?

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Znalezienie równowagi między potrzebą podzielnia się swoim życiem a dyskrecją zawodową jest dziś niezbędne w poruszaniu się w świecie online. Sprawdzono, jak polscy pracownicy reprezentują firmy w swoich prywatnych mediach społecznościowych.

Polacy powściągliwi w umieszczaniu informacji o pracodawcy

Żyjemy w czasach, w których media społecznościowe dla wielu z nas stały się nieodłączną częścią rzeczywistości, a obecność w Internecie jest jednym ze stałych elementów naszego życia w sferze prywatnej i zawodowej. W tej sytuacji powinniśmy być także coraz bardziej świadomi swojego śladu cyfrowego i tego, co i w jaki sposób komunikujemy. Te treści mają wpływ na nasze relacje osobiste, ale także te zawodowe. Co więcej, w mediach społecznościowych, nawet jeśli są to kanały prywatne, wciąż występujemy jako pracownicy danej organizacji, a nasze działania mogą znacząco wpłynąć m.in. na wizerunek firm, które reprezentujemy.

Serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie by przekonać się, jak polscy pracownicy podchodzą do kwestii reprezentowania firm w swoich prywatnych mediach społecznościowych. Okazało się, że tylko część z nas podaje informacje o miejscu zatrudnienia w kanałach niezwiązanych z życiem zawodowym - 26 proc. badanych deklaruje, że posiadając prywatne konto w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, czy TikTok, podaje tam informacje o swoim obecnym miejscu pracy.

Jednak 53 proc. nie zgadza się z tą praktyką i w swoich mediach społecznościowych nie umieszcza informacji o pracodawcy. Co ciekawe tę powściągliwość istotnie częściej wykazują kobiety, spośród których 41proc. wskazuje, że nie podaje informacji o swoim obecnym miejscu pracy we wskazanych portalach. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 28 proc.


Kobiety bardziej zwracają uwagę na wizerunek pracodawcy

Najczęściej informacje o obecnym miejscu pracy w swoich kanałach społecznościowych zamieszczają osoby z grupy wiekowej 35-44 lata (31 proc.), a najrzadziej przedstawicieli pokolenia silver (19 proc.), czyli powyżej 55 roku życia. Z kolei 62 proc. osób wskazuje, że korzystając z mediów społecznościowych, zwracają uwagę, czy nie ujawniają w tych kanałach informacji mogących negatywnie odbić się na ich pracy lub wizerunku pracodawcy. Także na ten aspekt uwagę zwraca znacznie więcej kobiet (69 proc.) niż mężczyzn (56 proc.).

- Z naszych badań wynika, że polskich pracowników cechuje rozsądne podejście do komunikowania tematów zawodowych w mediach społecznościowych. Choć niekiedy pracodawcy nie zdają sobie sprawy z wagi tego tematu, to w rzeczywistości jest to bardzo istotna kwestia. Treści publikowane przez pracowników mogą być odbierane przez otoczenie jako stanowisko całej firmy, co może prowadzić do potencjalnie kryzysowych sytuacji i nadszarpnięcia wizerunku pracodawcy. Warto zatem, by pracodawcy na każdym poziomie dbali o komunikację, troszcząc się o budowanie transparentnej i wspierającej kultury pracy oraz tworzyli polityki dotyczące mediów społecznościowych, które pomogą uniknąć takich kryzysowych momentów - mówi Anna Goreń, starsza specjalistka ds. komunikacji w Pracuj.pl.


Firmy rzadko informują pracowników, co mogą umieszczać w sieci

W tym wypadku interesująca jest także analiza wyników w odniesieniu do grup wiekowych. Wynika z niej, że choć ponad połowa badanych przedstawicieli pokolenia Z (56 proc.) zwraca uwagę na to, by publikowane przez nich treści nie odbiły się negatywnie na ich pracy lub wizerunku pracodawcy, to jest to grupa, która przykłada do tej kwestii najmniejszą wagę spośród wszystkich grup badanych.

Wpływ na działania pracowników w zakresie prywatnych mediów społecznościowych w kontekście zawodowym ma sam pracodawca. Z danych wynika jednak, że niewiele organizacji dba o tę kwestię w odpowiednim zakresie. Zaledwie 32 proc. respondentów deklaruje, że zostali w swoich miejscach pracy poinformowani co do firmowych zasad aktywności w mediach społecznościowych. Podobne deklaracje w tym zakresie składają zarówno kobiety (24 proc.) oraz mężczyźni (23 proc.), jak i wszystkie grupy wiekowe.

- Media społecznościowe są naszą prywatną przestrzenią, miejscem wyrażania siebie, a firmowe polityki dotyczące tego obszaru powinny być skonstruowane w taki sposób, by nie naruszały wolności słowa pracowników. Istotne jest więc jasne określenie zasad i wartości, które stoją za firmą i informowanie o nich pracowników już w momencie rekrutacji. Należy wypracować takie zasady, które pozwolą osiągnąć kompromis dla każdej ze stron, a kandydat lub pracownik, mając pełne informacje na temat firmowej polityki, będzie mógł odnaleźć balans pomiędzy tym, co prywatnie jest dla niego istotne, a tym, jak nie wpłynąć negatywnie na wizerunek pracodawcy - komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Pracuj.pl.

Tomasz Wypych

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay

Czytaj także:


Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo